nieuwsbrief openbare basisschool Sprengenpark | februari 2022

Jarige kinderen

Februari 2022
Naam
Groep
6 Thijs, 6 jaar 2
7 Jesse, 12 jaar 8
8 Thomas, 12 jaar 8
8 Sara, 12 jaar 7
12 Jesina, 7 jaar 3
16 Jamie, 10 jaar 6
24 Lorenz, 11 jaar 7

Gefeliciteerd!

hello-g0e0ec658c_1280

Nieuwe klasgenootjes


Afgelopen maanden zijn er naast twee nieuwe juffen ook 5 nieuwe kinderen in groep 1/2 gestart:
Rabira, Jalou, Denzel, Reza, Just
IMG_5182

OBS Sprengenpark wordt tijdelijk LAB Sprengenpark

LAB (laboratorium) Sprengenpark
Dinsdag 8 oktober, na de voorjaarsvakantie en de studiedag op 7 oktober, opent LAB Sprengenpark haar deuren voor al onze professoren van groep 1 t/m 8!


Grote Experimenten
Ons gezamenlijke thema is 'Grote experimenten', en samen met de kinderen zijn we tot een mooie opening van dit thema gekomen. Elk kind mag verkleed naar school komen, want hoe meer (knots gekke) professoren in ons LAB hoe beter! En het leuke is; vaders en moeders of andere verzorgen mogen bij de opening zijn.... en meedoen! Want er zullen allemaal opdrachtkaarten te vinden zijn om samen te experimenteren (half uurtje).


Tip: Reserveer deze datum en tijd in uw (drukke) agenda!Leergeld-Apeldoorn-Voorst_logo

Nieuws uit de OR


Stichting Leergeld Apeldoor- Voorst heeft het bestuur laten weten dat zij zullen ouders zullen blijven ondersteunen bij de vrijwillige ouderbijdrage en schooluitjes.

Voor wie? (Bron: Voor wie | Leergeld Apeldoorn-Voorst)
Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst richt zich op schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar:
  • die woonachtig zijn in de gemeente Apeldoorn of Voorst
  • van wie de ouders/verzorgers een inkomen hebben beneden de 120% van het
    bijstandsniveau. Dit is vanaf 1 januari 2022 € 1.245,- voor alleenstaande ouders en
    € 1.778,- voor twee-oudergezinnen. Bent u woonachtig in de gemeente Voorst dan
    komt u in aanmerking met een inkomen tot 125% van het bijstandsniveau.

Vector illustration – Happy smiling multicultural kids around the world.

Nieuws van het Kinderkabinet


Vergaderen
15 februari heeft het Kabinet weer bij elkaar gezeten. De ministers hadden afgesproken dat ze tijdens de Klasse!conferentie (vergadering) het zouden hebben over geld inzamelen voor KIKA en over de opening van het thema 'Grote experimenten (zie kopij in deze nieuwsflits).
Wat er uit deze conferenties is gekomen, is als input is gebruikt om op een democratische wijze tot beslissingen te komen. Hiermee bevestigen wij nogmaals dat we mooie stappen maken in democratisch denken en handelen met onze kinderen in de school.

22 april lopathon en markt voor KIKA
Dit jaar gaan we een goed doel steunen en dit doen we met een aantal acties.
Op vrijdag 22 april beginnen we de dag sportief (van 08.45 - 10.00 uur) met een lopathon en we sluiten de dag af met een markt op het plein (13.00 - 14.00 uur). De kinderen zullen daar optreden en spullen verkopen om geld op te halen.

We kijken ernaar uit, komt u ook naar de markt?
IMG_5190 (1)

Mediatorenopleiding gaat van start


Wat is een mediator?
Mediatoren helpen anderen bij het oplossen van conflicten wanneer kinderen hier zelf niet in slagen. De mediator kan een leerkracht zijn, maar ook een medeleerling. Vandaar dat we bij ons op school dit jaar beginnen met een aantal bovenbouwleerlingen op te leiden tot leerlingmediator. De leerkrachten bewaken dat mediaties veilig en succesvol verlopen.

Dit schooljaar vindt de training plaats in de periode van 18 februari tot 18 maart. De kinderen solliciteren voor deze taak en de hele groep heeft er een belangrijke stem in welke kinderen opgeleid worden. Na de training kunt u in school zien welke leerlingmediatoren ‘dienst’ hebben op een bepaalde dag.

Succes met de opleiding Rafaël, Melle, Sara, Lauren, Wiebe en Isabella!
IMG_5191

Schoolontwikkeling

1. Rijke leeromgeving
Op Sprengenpark vinden wij het belangrijk dat onze kinderen zich betrokken voelen bij het leerproces. Daarom werken wij eraan om de leeromgeving betekenisvol in te richten. Dit versterkt het leerpoces en zorgt niet alleen voor meer betrokkenheid bij de kinderen maar versterkt ook de rol van de leerkracht. De leerkracht is niet alleen de ontwerper van de leeromgeving maar ook de expert van de leerstof. Maar door de omgeving rijk in te richten kan de leraar de leerling ook coachen om het beste uit zichzelf te halen, op diverse manieren. Op de foto ziet u kinderen uit 3/4 aan het rekenen in een buurtwinkel, kinderen uit 1/2 dierenverblijven bouwen met diverse materialen en een de atelierkast in groep 7/8 die ook een keuken herbergt om in te experimenteren.

2. Februari portfoliomaand
De kinderen hebben weer veel geleerd en ontwikkeld het afgelopen half jaar. Nu ook de toetsen zijn afgenomen is de portfolio rijkelijk gevuld. Aankomende week staan er gesprekken gepland en wordt de portfolio toegelicht. Na het gesprek gaat deze mee naar huis om hem aan anderen te showen.

3. Reviewgesprek met het bestuur van Leerplein055
Afgelopen maand had het management van Sprengenpark (juf Susanne en juf Marlette) een gesprek met het bestuur en onderwijskwaliteit. We bespraken de schoolontwikkeling in de breedte.

3.1 Groeien
We hebben het o.a. gehad over ons groeiend leerlingaantal. De onderbouw goede instroom en we ervaren onze ouders als heuse ambassadeurs.
Ons team is nog steeds in ontwikkeling en zet zich met volle enthousiasme in om het onderwijs te optimaliseren. Hierbij zijn we nog wel eens opzoek naar een juiste verdeling van taken en schakelen we weleens van vlieghoogte om weer alles op elkaar af te stemmen.

3.2 Balans
We geven veelal instructies in kleine groepjes maar we zien dat onze opbrengsten nog wat grillig zijn, we hebben kinderen met enorme uitschieters boven het gemiddelde en uitschieters beneden het gemiddelde, we missen op dit moment een sterke middengroep. Dit gaan we aankomende weken onderzoeken; hoe krijgen we hier meer balans in?

Focus tot de meivakantie
Een goede balans zoeken gaat in gezamenlijkheid. De teamleden zullen samen lessen voor bereiden en laten bekijken door een expert en het managementteam. Ook maken we een tweede slag in planmatig werken. We waren al gestart met het werken met blokplanningen Rekenen waardoor we onze lessen doelgericht inrichten en weten waar ieder kind staat. Nu komen daar blokplanningen Spelling bij, dus ook daar gaan we dieper differentiëren.

Agenda

30 jun

Studiedag

10 jul
t/m
18 aug

Zomervakantie 2023

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...