nieuwsbrief openbare basisschool Sprengenpark | 20 januari 2022

Jarige kinderen

Januari
Naam
Groep
4 Megan, 6 jaar 2
4 Zane, 8 jaar 4
6 Just, 4 jaar 1
12 Rabira, 4 jaar 1
14 Jesper, 8 jaar 4
15 Saed, 6 jaar 2
23 Javairo, 5 jaar 2
26 Tije, 6 jaar 2
26 Wim, 6 jaar 2

Gefeliciteerd!

Vector illustration – Happy smiling multicultural kids around the world.

Vreedzame School: mediatoren

De school wordt een democratische gemeenschap waarin ook de kinderen een stem hebben, zich gezien en gehoord voelen en op een positieve manier met elkaar omgaan. Hierbij staat conflictoplossing centraal. Kinderen leren hoe je constructief met conflicten om kunt gaan. We stimuleren kinderen hun conflicten voor zover mogelijk zelfstandig op te lossen. Wanneer de kinderen het niet lukt om een conflict zelf op te lossen kunnen ze ondersteund worden door een mediator. Kinderen doen zo ervaring op met conflictbemiddeling met behulp van een derde, neutrale partij.

De mediator kan een leerkracht zijn, maar ook een medeleerling. Vandaar dat we bij ons op school jaarlijks een aantal bovenbouwleerlingen opleiden tot leerlingmediator, die andere kinderen gaan helpen bij het oplossen van een conflict als ze daar zelf niet in slagen. De leerkrachten bewaken dat mediaties veilig en succesvol verlopen.

Dit schooljaar vindt de training plaats in de periode van februari tot april 2022. Voorafgaand aan de training wordt toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers van de leerlingen die gevraagd worden om leerlingmediator te worden. Kinderen solliciteren voor deze taak en de hele groep heeft er een belangrijke stem in welke kinderen opgeleid worden. Na de training kunt u in school zien welke leerlingmediatoren ‘dienst’ hebben op een bepaalde dag.

In Nederland zijn al duizenden kinderen opgeleid tot mediator. Het is prachtig om te zien, hoe goed kinderen dat kunnen leren. De kinderen groeien in die rol en de daarmee gegeven verantwoordelijkheid.
IMG_20211217_090052_3

Vreedzame School: Megan (gr. 2) aan het woord

De situatie:
Megan staat naast de juf en ziet een ruzie.Twee meiden zijn naar elkaar aan het gillen en schreeuwen en trekken aan de autoband die ze allebei zelf naar de schuur willen brengen. Juf ziet de ruzie ook en suggereert om de band samen te brengen, maar de meiden horen het niet eens.Megan vraagt aan juf: 'Juf zal ik de ruzie oplossen!? Tuurlijk mag je dat proberen zegt de juf.'Op de vraag (om dit stukje te schrijven) waarom ze dit deed zegt ze: " Nou dat deed ik gewoon."
Zelfverzekerd stapt Megan op de ruziënde meiden af en begint met oplossen. Precies zoals de kinderen dat bij praatmaat doen.Ze zegt: "Stop hou op met schreeuwen! Word even rustig dan ga Ik het oplossen! Wie het hoogst springt mag de band terugbrengen naar de juf."De meisjes luisteren en stemmen allebei in met de oplossing. Ze springen om de beurt in de lucht.Eén van de meiden springt het hoogst en die mag de band terugbrengen naar de schuur!En de ruzie...? Die was door deze goede oplossing van Megan meteen over!
Wat heb je dat goed opgelost Megan!


thumbnail_IMG_4650

Afscheid juf Mirthe

Juf Mirthe is klaar met haar opleiding en dit betekent helaas dat we vrijdag 21 januari afscheid van haar gaan nemen. Een halfjaar lang heeft Sprengenpark gediend als laatste leerplek voor Mirthe. We hebben als collega's goed kunnen samenwerken. Juf Mirthe gaat gelijk aan de slag op een andere school van Leerplein055 en dat betekent dat we toch nog collega's blijven! We wensen juf Mirthe een mooie carrière toe en bedanken haar voor haar inzet en goede samenwerking. Zowel het schoolteam als de kinderen gaan haar zeker missen.
thumbnail_IMG_4646

Juf Kim stelt zich voor

Mijn naam is Kim Moolenaar, ik ben 50 jaar en heb samen met mijn man vijf kinderen. Onze kinderen studeren bijna allemaal of doen een tussenjaar. Ik ben vaak in de natuur te vinden met mijn wandelschoenen en camera, macrofotografie is daarbij favoriet maar ook bijvoorbeeld mooie gebouwen.Na 30 als pedagogisch medewerker in de kinderopvang gewerkt te hebben heb ik de overstap gemaakt naar het onderwijs. De rest van dit schooljaar mag ik alle kinderen en leerkrachten van groep 1/2 en 3/4 ondersteunen, daar heb ik erg veel zin in.Op dinsdag en donderdag ben ik te vinden in groep 3/4.

thumbnail_IMG_4647

Juf Joy stelt zich voor

Mijn naam is Joy Jansen, ik ben 28 jaar oud. Ik woon samen met mijn vriend en in augustus is onze dochter geboren. Ik houd van lekker eten, films/series kijken en lezen. Na 10 jaar in de horeca werken heb ik in 2019 eindelijk de stap gezet mijzelf om te scholen en werk ik sinds vorig jaar als onderwijsassistent! Dit schooljaar ben ik op maandag, dinsdag en donderdag te vinden in groep 1/2. Ik geniet enorm van dit werk en heb het erg naar mijn zin!
PHOTO-2021-11-02-20-55-04

Nieuws van de Medezeggenschapsraad


Wie zijn wij?
Wij zijn de MR! Vanuit de leerkrachten Juf Lisette (leerkracht groep 5/6) en juf Karin (secretaris; groep 1/2). Vanuit de ouders Danielle Schipper (moeder van Casper uit groep 8) en Jorien van Paasschen (voorzitter; moeder van Tobias uit groep 7). Arlo Prins (vader van Indrah uit groep 3) loopt dit jaar mee met de MR als geïnteresseerde ouder.
Wat hebben we besproken?
Tijdens de afgelopen MR hebben we, na een duidelijke toelichting van Susanne, ingestemd met de begroting en het veiligheidsplan van de school.
Daarnaast is het portfolio dat door de kinderen wordt gemaakt besproken. Het team is actief bezig met het verder ontwikkelen. Vanuit de MR is gespard over de inhoud van het portfolio waarmee waardevolle input is verkregen om verder te gaan met het portfolio.
Input vanuit u als ouder
We vinden het fijn om te horen hoe u ergens over denkt. Is er iets wat u via de MR wilt aankaarten, dan kunt u ons bereiken via mrsprengenpark@leerplein055.nl of spreek ons aan op het schoolplein.
IMG_4651

Schoolontwikkeling

Leermiddelen
De kinderen leren steeds meer te werken aan zowel gemeenschappelijke doelen als aan persoonlijke doelen. Een mooi hulpmiddel zijn de rekenkabinetten en de taalkasten. Deze kasten bieden een ruime diversiteit aan opdrachten gekoppeld aan een doel. Het is steeds meer mogelijk om te werken vanuit eigen voorkeur maar wel met datgene wat er op het programma staat.

Experimentele fase
Op dit moment leren de kinderen gefaseerd omgaan met de nieuwe materialen uit de kasten. Ook de leerkrachten leren de inhoud ervan kennen en ontdekken welke werkwijze het beste past binnen de klassenorganisatie.


IMG_4653

Schoolplein

Het nieuwe schoolplein is zo goed als af! De inrichting is klaar, de toestellen staan, en alles is volop in gebruik! Hierboven ziet u de zandtakel in de zandbak op het kleuterplein.

Wat moet er nog gebeuren?
De planten, struiken en bomen moeten vooral lekker gaan groeien. Volgende week wordt er een groot insectenhotel geplaatst aan de voorkant van de school. En in het voorjaar gaan we zaaien (bloemen) en planten (groente, fruit en kruiden)!

Oproep tuinouders
De aankomende jaren gaat onze aannemer zorgen voor groot onderhoud aan het plein. Het snoei- en maaiwerk wordt gedaan. Maar onkruid wieden en de moestuin(en) onderhouden gaan we zelf doen. En dat willen we graag doen met mensen die ook houden van tuinieren of het helpen van de leerlingen. Bent u zelf als ouder enthousiast of weet u iemand die ons als vrijwilliger zou willen helpen? Laat het weten via fzwerver@leerplein055.nl
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...