2018-12-17_RookvrijeGeneratie_1200x630

Nieuwsbrief Rookvrij schoolplein!

25 november 2019

Ons schoolplein rookvrij met ingang van 1 januari

De Rijksoverheid heeft in het Nationaal Preventieakkoord met verschillende organisaties afspraken gemaakt over het terugdringen van roken. De ambitie is dat er in 2040 een rookvrije generatie is. Een van de afspraken in het akkoord is dat per 1 augustus 2020 alle schoolterreinen rookvrij zijn. De basisscholen van Leerplein055 willen hier niet op wachten. Wij vinden het belangrijk nu werk te maken van rookvrije schoolterreinen en daarom wordt er vanaf 1 januari niet meer gerookt op de schoolpleinen van de Leerplein055-basisscholen.

Meer lezen
rookvrijegeneratie_foto terrein en bord

Ook niet roken in het zicht van kinderen

Leerplein055, en dus ook onze school, wil leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt: ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Wij vragen u om ook niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang van het plein of bij het hek, in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van uw kind(eren).

Alvast onze dank voor uw medewerking. Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen!

Een zichtbaar rookvrij schoolplein 

Het wordt natuurlijk ook zichtbaar dat we een rookvrij schoolplein hebben. In de kerstvakantie wordt bij de ingangen van ons schoolplein een bordje opgehangen met de tekst ‘rookvrij’ en het onderschrift ‘op weg naar een rookvrije generatie’. Dit geldt voor alle basisscholen van Leerplein055. U herkent het bord misschien al van een sportterrein bij u in de buurt. Met het …
Meer lezen
Een zichtbaar rookvrij schoolplein 

Meer over het landelijke preventieakkoord

Op 23 november 2018 heeft staatssecretaris Paul Blokhuis het nationaal preventieakkoord “Op weg naar een gezonder Nederland in 2040” aangeboden. Het akkoord richt zich op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. De ambitie is om Nederland gezonder te maken. Alle kinderen hebben recht op een goede start, zodat ze daar hun leven lang profijt van hebben. Nog steeds …
Meer lezen
rookvrij kinderspel
facebook twitter