nieuwsbrief openbare basisschool Sprengenpark | 3 september 2021

Jarige kinderen

september
Naam
Groep
2 Nazahya, 4 jaar 1
8 Rianne, 8 jaar 5
11 Meester Frank 7/8
13 Sevval, 10 jaar 6
18 Lorenzo, 6 jaar 3
18 Dirk, 10 jaar 6
18 Charella, 5 jaar 1
18 Juf Monique 3/4
22 Jada-Lynn, 9 jaar 6
22 Enzo, 5 jaar 2
29 Celil, 11 jaar 8
30 Femke, 6 jaar 3

Gefeliciteerd!

hot-air-balloon-308651_640

Gouden weken

Afgelopen maandag bliezen we met alle kinderen samen het schooljaar in! De bellen vlogen om onze oren de lucht in. Wat fijn om de kinderen en u weer te zien!

Voor de vakantie ontvingen de kinderen een brief en een gele ballon. De kinderen die op de foto zijn gegaan met de ballon vertellen hun speciale moment in de groep.

In de eerste weken maken we vooral weer kennis met elkaar en/of horen we wat iedereen heeft mee gemaakt in de vakantie. We doen dit in kringgesprekken maar ook met leuke samenwerkingsopdrachten.
teamwork-2198961_640

Oudercontact september

In de tweede, derde en vierde schoolweek vinden de startgesprekken plaats. U ontvangt van de leerkracht een uitnodiging. In het startgesprek leert u bijvoorbeeld de nieuwe leerkracht kennen en bespreekt u samen bijzonderheden door.
clipboard-4892500_960_720

Calamiteiten formulier

De leerlingen krijgen vandaag een calamiteiten formulier mee waarin u alle persoonsgegevens kunt invullen en wel of geen toestemming kan geven voor beeldmateriaal. Wilt u het formulier weer meegeven naar school in week 2? Met deze gegevens controleren wij onze administratie.
Vector illustration – Happy smiling multicultural kids around the world.

Vreedzame School

Blok 1 We horen bij elkaar

Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok1. Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels maken leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas.
Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen.
Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van.
Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van.
De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen.

covid-4941846__340

Maatregelen

Op dit moment hanteren we nog dezelfde afspraken m.b.t. de maatregelen rondom COVID.

  • De kinderen mogen wél met verkoudheidsklachten naar school.
  • De kinderen mogen niet naar school wanneer zij koorts hebben (24 uur koortsvrij voordat ze weer naar school komen).
  • De kinderen mogen niet naar school komen wanneer zij veel en heftig hoesten.
Twijfelt u? Dan overleggen wij graag met u. U kunt uw kind afmelden door een bericht via Parro te sturen naar de groepsleerkracht of door te bellen naar school:
055 355 22 37
pixel-cells-3947911_640

Contact met school

Heeft u een vraag voor iemand van het team en lukt het niet om via Parro contact te leggen dan kunt u ons mailen.

Groep 1/2
Juf Karin, werkdagen maandag t/m woensdag, kbutter@leerplein055.nl
Juf Omaira, werkdagen donderdag en vrijdag, odobrito@leerplein055.nl
Groep 3/4
Juf Monique, werkdagen maandag t/m woensdag, mvanlohuizen@leerplein055.nl
Juf Anneke, werkdagen donderdag en vrijdag, jtcornelissen@leerplein055.nl
Groep 5/6
Juf Lisette, werkdagen maandag t/m woensdag, lbomhof@leerplein055.nl
Juf Hajat, werkdagen donderdag en vrijdag, helhasnaoui@leerplein055.nl
Juf Mithe, werkdagen maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (i.o)
Groep 7/8
Meester Frank, werkdagen maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag, fstevens@leerplein055.nl
Juf Lisette, werkdag donderdag, lbomhof@leerplein055.nl

Intern begeleider, Marlette van der Kaa, werkdagen maandag, woensdag óf donderdag, mvanderkaa@leerplein055.nl
Directeur, Susanne Zwerver, werkdagen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, fzwerver@leerplein055.nl
A2_Beslissingsschema_Betrokkenheid (1)

Scholing Team

Donderdag 26 augustus is het team samen gestart met het onderwijsbureau Tweemonds. Bent u nieuwsgierig? Neem dan een kijkje op https://tweemonds.nl/
Zij gaan ons trainen en coachen om ons onderwijs procesgericht in te richten, het proces bij de kinderen en de leerkracht te versterken. Ons doel is om nog beter op maat aan te sluiten bij de leerling.

Het team heeft huiswerk. We screenen elke dag een paar leerlingen per dag in elke groep op betrokkenheid. Dit doen wij aan de hand van het schema hierboven. Betrokkenheid is één van onze pijlers en we zien dan ook zoveel mogelijk een hoge mate van betrokkenheid bij onze leerlingen. Om onze aanpak en ons aanbod voor een kind te bepalen hoort naast het gesprek ook een goede observatie en dat trainen we deze maand intensief.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...