sprengenpark
nieuwsbrief openbare basisschool Sprengenpark | juni 2021

Jarige kinderen

Juni
Naam
Groep
1 Sevda: 12 jaar 7
2 Joris: 11 jaar 6
6 Rafael: 10 jaar 6
6 Dylano: 12 jaar 7
6 Mees: 10 jaar 6

Gefeliciteerd!

Image (2)

Even bijpraten

NLdoet
Afgelopen zaterdag hebben juf Karin en ik een ontzettend gezellige dag gehad op school. NLdoet bracht ons een aantal enthousiaste ouders, een mooie club vrijwilligers en familie! Samen hebben we geklust op de pleinen, in de buitenkeuken en de moestuinen. We kunnen ons samen met de kinderen lekker uitleven in het gereedmaken van de leefomgeving voor de dieren om de school.

Bedankt
Er zijn veel kinderen geweest die spullen hebben meegebracht voor ons thema-onderzoek binnen het project De Groene wereld. Hartelijk bedankt hiervoor!

Groen bankje
Heeft u ons bankje voor de school al gespot? Deze heeft de vader van Luciano (groep 4) geschilderd met behulp van Devino en de moeder van Rafael (groep 6) en Lorenzo (groep 2). Lekker groen, lekker fleurig. We zijn er heel bij mee!

Groet,
Susanne Zwerver
Directeur OBS Sprengenpark

Vakantierooster schooljaar 2021-2022

Hieronder vindt u alvast het vakantierooster van volgend schooljaar. Zodra de studiedagen bekend zijn ontvangt u de gehele agenda.

Herfstvakantie
16 oktober t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie
25 december t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie
26 februari t/m 6 maart 2022
Goede vrijdag en Paasmaandag
15 april t/m 18 april 2022
Meivakantie (incl. Koningsdag)
23 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaart en margedag
26 mei t/m 27 mei 2022
Pinkstermaandag
6 juni 2022
Zomervakantie
9 juli t/m 21 augustus 2022

PHOTO-2021-06-01-13-51-48

Nieuws van BSO Sprengenpark

De kinderen mochten in de week van de kinderparticipatie vertellen wat ze leuk vinden om te doen op de bso. Daar zijn hele leuke en lekkere dingen uitgekomen.

Afgelopen week hebben de kinderen “Happy Stones “geverfd en getekend, deze mogen ze ergens neerleggen om de vinder blij te maken. Als je zo'n steen vindt mag je deze meenemen naar huis, of op een ander plekje neerleggen om iemand anders een geluksmomentje te bezorgen.

De kinderen zijn heel creatief geweest en hebben mooie stenen gemaakt, om iemand blij te maken (zelf houden mag natuurlijk ook).

In de volgende nieuwsbrief vertellen we u wat de kinderen nog meer bedacht hebben.
47aaf988-f601-4e17-86f4-54d207bbc034

Nieuws uit groep 1/2De onderzoeken in de kleutergroepen zijn in volle gang: wat leeft er allemaal op en onder de grond? Gelukkig hoeven we niet ver te zoeken, wanneer je een steen optilt, zijn er al genoeg beestjes om te bekijken. En soms hoeft dat niet eens, op maandag hadden we een heleboel vliegende mieren in de klas! In beide klassen kunnen de kinderen op de thematafel de 'kriebeldiertjes' bekijken.

De kinderen zien nieuwsgierig en het stellen van (onderzoeks-)vragen gaat steeds beter. De kinderen vragen zich bij ieder dier af of het een weekdier (slak) of een insect is. En sinds vandaag hebben de kinderen van groep 0/1 ook de pissebed goed bekeken.

We kijken veel naar de afleveringen van huisje boompje beestje. Even googlen op bijvoorbeeld vlinder, mieren of pissebed en er plopt een interessante, leerzame aflevering op. Zeker een aanrader om thuis ook te bekijken!
de1bc71e-6e64-4318-90a1-fbc45ab7cd46

Nieuws uit groep 3/4

Wat hebben we de afgelopen tijd al weer een boel geleerd en gedaan.
Met het thema zijn we bezig met groeien en bloeien, de plantjes gaan echt al heel goed en met knutselen hebben we vlinders gemaakt en blaadjes met rupsen. De kinderen zeiden zelf al , juf eerst hebben we een rups en daarna komt de vlinder. Zo hangen ze ( per ongeluk) ook op de muur.

Met rekenen, taal en spelling gaan we rustig verder. U leest er meer van onder de groepen.
Vanaf volgende week gaan we weer beginnen met de cito toetsen.

Groep 4:
Rekenen:
- de kinderen moeten de tafels van 2,5 en 10 nu op kunnen zeggen en gebruiken met het rekenen,
- alle + en – sommen tot 100 kunnen uitrekenen,
- klokkijken hele, halve uren, kwartieren
Veel herhaling nu.
Taal:
We gaan beginnen met het nieuwe thema kleding, hierin leren we allemaal woorden die daar mee te maken hebben.
Spelling:
We herhalen veel van wat we al geleerd hebben, het klankgroep woord blijft lastig dus daar gaan we even extra mee oefenen.

Groep 3:
Rekenen:
+ en – sommen tot en met 20
Tellen met sprongen van 2 en 5
Klokkijken hele uren, hoeveel uur zit er tussen
Taal:
We gaan door met het thema kunst en leren samenstellingen en met alle letters die we nu kennen ook woorden en verhaaltjes lezen, ook met moeilijke klanken voor- of achteraan. Denk aan springt, schrik, korst en nog veel meer. Dus met meerdere medeklinkers achter elkaar.
Spelling:
We leren het lucht woord, het plankwoord en het eer, oor, eur woord. Uiteraard herhalen we ook heel veel.

U ziet we zijn heel hard aan het werk!!!
IMG_1123

Nieuws uit groep 5/6

Algemeen:
Volgende week starten we met de afnames van de CITO toetsen Eind groep 5 en Eind groep 6. Lekker uitgerust naar school komen is fijn voor de beste concentratie!
Vreedzame school:
We hebben een nieuw item geïntroduceerd in de groep: de gevoelsdoos. Sommige kinderen willen niet altijd aan de hele groep vertellen als ze iets dwars zit, maar het kan wel helpen om het even van je af te schrijven en het misschien even met juf te delen.
Daarvoor hebben we de gevoelsdoos uitgevonden. Kinderen kunnen als daar tijd voor is tussendoor een briefje pakken en hun gevoel van zich af schrijven. Dat lucht soms al op. Als een kind aangeeft het met de groep te willen bespreken, komen we erop terug in onze Vreedzame school lessen.
Blink:
We zijn begonnen met het thema van de Groene fabriek; bewustwording van vervuilende, tegenover milieu- en mensvriendelijkere fabrieken. We hebben al geleerd dat dit belangrijk is voor onze toekomst en dat we zelf ook een bijdrage kunnen leveren, door bijvoorbeeld fairtrade producten te kopen. We hebben ook een stukje geschiedenis over het ontstaan van de eerste fabrieken (en de komst van stoommachine) geleerd. Hoe de wereld van de mensen veranderde door deze uitvinding.
Rekenen:
Groep 5:
We zijn bezig met het getalbegrip tot 1000; kun je sprongen vooruit en achteruit maken van 1, 10, 100 maken vanaf een getal onder de 1000?
Ook oefenen we met de tafels; de tafel van 2 is door bijna iedereen voldoende geautomatiseerd. Nu de tafel van 5 en daarna de tafel van 3. Er staat veel op Classroom om te kunnen oefenen, ook thuis.
www.tafeldiploma.nl
Groep 6:
Vorige week zijn we alweer gestart met blok 9. De kinderen gingen vorige week aan de slag met de volgende doelen: cijferend optellen en handig aftrekken met geld. Deze week starten we met de volgende doelen: afstanden berekenen op een kaart met schaallijn en werken met coördinaten op een kaart. Het is belangrijk dat kinderen thuis de tafels goed blijven oefenen en herhalen. Hierbij handige links waarbij de kinderen gericht kunnen oefenen met de bovenstaande doelen.
Cijferend optellen: https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-6/cijferen/erbijsommen/erbijsommen-tot-1000
Handig rekenen met geld: https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-6/geld/rekenen-met-geld/bedragen-aftrekken/hoeveel-geld-krijg-je-terug-2
Schaallijn: https://www.junioreinstein.nl/leerdoelen-groep-7/rekenen/verhoudingen/rekenen-met-verhoudingen/rekenen-met-schaallijnen-en-schaalnotaties
Coördinaten: https://www.rekenen-oefenen.nl/instruction/rekenen/verbanden/assenstelsel/cooerdinaten-aflezen/cooerdinaten-aflezen-2

Taal:
Deze week beginnen we met een nieuw thema: Pronkstukken. Het gaat over verzamelen, kinderen leren weer veel nieuwe woorden rondom dit thema en ook hier zijn oefeningen te vinden op Classroom onder het kopje taal.
Spelling:
Groep 5:
We zijn bezig met het oefenen van woorden met wel 4 categorieën in één woord. Dat valt nog niet zo hard mee, maar we oefenen hard! Bijv. Het woord “verwarmingsbuizen”( samenstelling, voorvoegsel be-, klankgroepenwoord war-, zingwoord mings, klankgroepenwoord bui-, -zen ( denk aan de stomme e).
We leren ook in welke tijd zinnen staan; tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooide tijd.
Groep 6:
Vorige week zijn we aan de slag gegaan met routewoorden. Ik hoor de /oe/, maar ik schrijf de ou. Denk aan woorden als: coureur, couplet en kabouter. Deze week richten we ons op tegenwoordige tijd en stam +t. Hierbij een link waarbij de kinderen hiermee ook thuis kunnen oefenen.
Tegenwoordige tijd/stam +t: https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-6/werkwoorden/tegenwoordige-tijd/stamregel-2-het-woord-verandert/vul-de-juiste-vorm-van-het-werkwoord-in-stam--t-2
IMG_1126

Nieuws uit groep 7/8

Jesse
Afgelopen donderdag hebben wij kennisgemaakt met Jesse. Hij komt tot de zomervakantie elke woensdag meedraaien in groep 7. Het was erg gezellig en Jesse had ons veel te leren. Op de foto zie je hoe Jesse ons gebarentaal aanleert.
Welkom Jesse!

Afscheidsproject
Het afscheidsproject begint steeds meer vorm te krijgen. Op de foto zie je een paar knullen die de ukelele onder controle proberen te krijgen. Er is nog een lange weg te gaan naar een harmonisch
geheel, maar de weg er naar toe zal ons ongetwijfeld veel opleveren!

Rekenen – breuken
Tijd voor pizza's en pannenkoeken! We zijn met groep 7 en 8 tegelijk bezig met breuken dit blok. We leren breuken herkennen en uit te tekenen. We gaan breuken optellen en aftrekken. Uiteindelijk moeten we breuken ook gelijknamig kunnen maken en van sommigen wordt zelfs verwacht te kunnen delen door een breuk. Op Classroom staat een handelingswijzer waar alles stapsgewijs wordt uitgelegd.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...