Tussenschoolse opvang (TSO)

In onze school kunnen kinderen tussen de middag overblijven. Dat heet tussenschoolse opvang. Vrijwilligers zorgen ervoor dat het eten en drinken netjes gebeurt en houden in de gaten dat het spelen goed verloopt.

Kinderopvangorganisatie Kindercentrum.nl coördineert op afstand de tussenschoolse opvang. Voor het overblijven moet worden betaald, maar dankzij de inzet van vrijwilligers blijven de kosten zo laag mogelijk. Betalen gebeurt met een strippenkaart. Zo hoeven de kinderen zelf geen geld mee te nemen.

Voor de tarieven kunt u contact opnemen met Kindercentrum.nl