Brede School

Onze school is onderdeel van Brede School Orden. Binnen de Brede School worden activiteiten aangeboden voor kinderen in de voorschoolse- en de basisschoolperiode, voor jongeren, buurtbewoners  en ouders. Ouderparticipatie is vanzelfsprekend.

De Brede School is een buurtbrede voorziening. In de organisatie werken verschillende instanties (o.a. Stimenz, Markant, Coda) en de vijf deelnemende basisscholen op inspirerende wijze samen bij het organiseren van activiteiten gericht op de jeugd, hun opvoeders en de overige buurtbewoners.

De activiteiten van de Brede School Orden hebben als doel de samenhang in de buurt te bevorderen. Dat betekent niet alleen organiseren vóór, maar met bewoners uit onze buurt.