Voorschoolse opvang (VSO)

Behalve de bekende naschoolse opvang (BSO) bieden wij ook voorschoolse opvang (VSO) aan. Deze opvang wordt verzorgd door Kindercentrum.nl. Kindercentrum is sinds augustus 2019 een onderdeel van Smallsteps. Smallsteps laat kinderen stap voor stap hun talenten ontdekken. De medewerkers werken elke dag aan de beste zorg en de juiste uitdaging voor ieder kind. Een tweede thuis. En voor ouders een luisterend oor en een vertrouwd gevoel.

De kinderen kunnen ’s ochtends gebracht worden naar de huiskamer van Hetkindercentrum. De huiskamer is een gezellig ingerichte ruimte in het schoolgebouw. VSO wordt aangeboden vanaf 07:30 uur. Samen met de schooldag en de BSO betekent dit dat u uw kind om 07:30 uur kan brengen en uiterlijk om 18:30 uur weer kunt ophalen.

De directeur van de school en Kindercentrum.nl informeren u graag over alle mogelijke vormen van kinderopvang op OBS Sprengenpark.