Voorschoolse opvang (VSO)

Behalve de bekende naschoolse opvang (BSO) bieden wij ook voorschoolse opvang (VSO) aan. Deze opvang wordt verzorgd door Kindercentrum.nl. De kinderen kunnen ’s ochtends gebracht worden naar de huiskamer van Hetkindercentrum. De huiskamer is een gezellig ingerichte ruimte in het schoolgebouw. VSO wordt aangeboden vanaf 07:30 uur. Samen met de schooldag en de BSO  betekent dit dat u uw kind om 07:30 uur kan brengen en uiterlijk om 18:30 uur weer kunt ophalen.

De directeur van de school en Kindercentrum.nl informeren u graag over alle mogelijke vormen van kinderopvang op OBS Sprengenpark.