Schoolmaatschappelijk werk

zaterdag 22 september 2018

Wat leuk om mezelf voor te mogen stellen in de nieuwsbrief. Ik houd ervan om mensen persoonlijk te ontmoeten, maar dat is in dit geval een grote uitdaging. Vandaar op deze manier. Graag stel ik mezelf voor en leg ik uit wat ik doe.

Mijn naam is Titianne Geerlinks, 31 jaar en vanaf 2011 werkzaam bij Stimenz. Sinds een tijdje ben ik werkzaam als School Maatschappelijk Werker (SMW) en verbonden aan de wijk Noord West en Centrum. Vanaf het moment dat ik werk heb ik altijd met kinderen gewerkt. Fantastisch om ouders, kinderen en school te ontmoeten en te ontdekken wat er nodig is om weer zelf verder te kunnen.

Laat ik u wat meer vertellen over het werk van een schoolmaatschappelijk werker;

Wanneer een leerling vastloopt op school, in de thuissituatie of in een stagnerende thuissituatie, heeft dat niet alleen invloed op de schoolprestaties, maar ook op de persoonlijke en sociale ontwikkeling. Door in een vroeg stadium leerlingen, ouder(s) en leerkrachten te helpen en te ondersteunen, draag ik op een positieve manier bij aan de ontwikkeling en het verbeteren van het functioneren van de leerling op school en in de thuissituatie. De begeleiding richt zich op degenen die invloed hebben op de (probleem) situatie. Dit zijn, afhankelijk van de situatie, de ouders/verzorgers, leerkrachten en de (jeugd-)hulpverlening. Ik vervul ook een brugfunctie tussen leerling, ouders/verzorgers, school en lokale externe voorzieningen. Concreet betekent dit dat de schoolmaatschappelijk werker signaleert, begeleidt, coördineert en toe leidt. Kortom als u een vraag heeft rondom uw kind qua persoonlijk/sociale ontwikkeling, een vraag over financiën, woning, ontmoeting, echtscheiding noemt het maar op, neem gerust contact op.

Om korte lijnen en goede samenwerking te waarborgen, neem ik deel aan het kernteam. Het kernteam bestaat uit; ouders, intern begeleider, jeugdverpleegkundige, gedragswetenschapper en SMW-er. Het kernteam kan gezien worden als een denktank waar verschillende disciplines met elkaar in gesprek gaan over hoe de leerling het beste geholpen kan worden.

Stimenz biedt diensten aan onder de vlag van het CJG, maar ik ben als SMW-er  in dienst van Stimenz. Dit heeft voordelen. Bij CJG korte lijnen (o.a. middels verwijsformulier), en bij Stimenz kunnen we gebruik maken van diverse andere diensten en expertises. Daarnaast heb ik een onafhankelijke positie. Behalve individuele gesprekken biedt Stimenz ook een groepsgericht aanbod, zoals: Kr8kidzz(sociale vaardigheidstraining), KIES(training voor kinderen in echtscheidingssituaties), Piep zei de muis(een groep voor kinderen van 4 t/m 8 jaar die thuis spanningen ervaren) en nog veel meer (zie ook www.cjg.nl).

Mocht u meer willen weten of mij willen spreken? Dat kan, ik ben bereikbaar via t.geerlinks@stimenz.nlof via 06-13341973.

Delen via