Oudercontact

vrijdag 21 april 2017

In de week na de meivakantie houden de leerkrachten enkele oudergesprekken.  Wanneer de leerkracht met u iets wil bespreken, ontvangt u een uitnodiging. Heeft  u geen uitnodiging gekregen en wilt u toch een gesprek dan bent u zoals altijd hartelijk welkom.

De oudercontacten door het jaar heen:

  • september: informatieavond
  • oktober: eerste oudercontact, ouders vertellen over hun kind.
  • januari: tweede oudercontact, leerkracht bespreekt de ontwikkeling van het kind.
  • mei: derde oudercontact op afroep indien nodig of gewenst
  • tussendoor: leerkrachten staan altijd open voor een gesprek. U kunt het beste per mail een afspraak maken. Alle mailadressen staan op onze website.

Delen via