Oproep van de (P)MR

vrijdag 13 september 2019

Beste ouders,

Wij zijn op zoek naar 2 a 3 ouders om zitting te nemen in de MR!
Vind je het leuk om:

  • Mee te denken en invloed te hebben op de schoolontwikkeling?
  • Schoolresultaten te bespreken, plannen te maken en deze te monitoren?
  • Als klankbord te fungeren en een spreekbuis te zijn voor ouders?
  • 6x per jaar in overleg te gaan met de personeelsgeleding (juf Karin, meester Frank en op uitnodiging Locatiecoördinator Susanne Zwerver)

En ben je positief, kritisch en opbouwend? Meld je dan aan bij één van ons.
Bij meer dan 3 aanmeldingen worden er verkiezingen gehouden volgens het MR-reglement.
Meer informatie kun je vinden op de website onder het kopje ‘medezeggenschapsraad’.

Met vriendelijke groet,
Frank Stevens en Karin Butter

Delen via