Aftrap van 2020

woensdag 8 januari 2020

We wensen iedereen een heel gelukkig, gezond en fijn nieuwjaar!

Zilveren weken
De zilveren weken zijn aangebroken en daarom zijn we na een periode van twee weken vakantie weer bezig om de school- en klassenregels te herhalen en ook besteden we aandacht aan groepsvorming. Dit leest u terug in de nieuwsberichten van de groepen.

Citotoetsen
Deze maand worden de midden citotoetsen afgenomen. We toetsen het niveau van de kinderen op het gebied van technisch lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen. We meten niet of een leerling een specifiek doel wel of niet beheerst, maar de algemene vaardigheid van de leerling in vergelijking met andere leerlingen op een vaardigheidsschaal. Het is een normtoets. Waar de methodetoets informatie geeft of een leerling iets wel of niet kan, biedt een vaardigheidstoets informatie of een leerling iets meer of minder kan vergeleken met zijn leeftijdsgenootjes

Delen via