FAQ nieuwe onderbouw

Op 23 juni hebben we aan de ouders van groep 1/2 voorlichting gegeven over de nieuwe onderbouwgroep voor kinderen van 4 t/m 7 jaar die volgend jaar van start gaat. In het kort:

Wat gaan we doen

  • We gaan een onderbouwgroep maken als eerste stap van een traject van onderwijsvernieuwing.
  • In deze groep zijn gedurende de dag vaste momenten dat kinderen in een kleine heterogene groep samenzijn: begin van de dag, begin van de middag, fruit eten, voorlezen, et cetera.
  • Op andere momenten wordt onderwijs op maat aangeboden in andere samenstellingen waarbij niet de leeftijd maar de ontwikkelingsbehoefte centraal staat
  • Er is een gestructureerd en gevarieerd  dagprogramma met veel betekenisvolle leermomenten op sociaal, creatief en cognitief gebied
  •  In de onderbouw werken elke dag twee onderwijsgevenden.

 En waarom gaan we dat doen

  • We willen kinderen laten leren in een veilige plezierige omgeving in heterogene groepen waarbij ieder een rol heeft en de oudsten zich over de jongsten ontfermen.
  • We geven onderwijs op maat voor ieder kind omdat we ervan overtuigd zijn dat kinderen zich alleen dan optimaal kunnen ontwikkelen.
  • We willen af van de drempel tussen de oude groep 2 en groep 3

De vragen die gesteld zijn , en de antwoorden daarop, kunt u hieronder lezen

Wanneer gaan de hogere groepen hier iets van merken of volgens de nieuwe methode werken?

Beantwoord 25-6-2015. Komend schooljaar vindt scholing plaats. Het schooljaar daarna zal een middenbouwgroep gevormd worden.

Op welke manier wordt de kwaliteit geborgd? Hoe gaan jullie bijstellen/bijsturen?

Beantwoord 25-6-2015. Er zijn drie leerkrachten die ieder eindverantwoordelijk zijn voor een derde deel van de leerlingen. Zij volgen de ontwikkeling van het kind op de voet. Als school worden we begeleid door de kwaliteitsmedewerker van Leerplein055. We zullen direct bij aanvang van het schooljaar een klankbordgroep van ouders formeren waarmee we regelmatig zullen overleggen.

Er zijn nu kinderen die een jaar extra “kleuteren”. Hoe gaan jullie daar mee om? Gaan zij nu sneller door? En is dat verantwoord?

Beantwoord 25-6-2015. Het antwoord lijkt eenvoudig maar is moeilijk: We stimuleren kinderen om zich optimaal volgens een bij hen passend tempo te ontwikkelen. We zien ontwikkeling in de brede zin: cognitief, sociaal, creatief en motorisch. Binnen de onderbouwgroep kijken we minder naar leeftijd en meer naar de ontwikkeling van het individuele kind. Daarmee verdwijnt de grens tussen groep 2 en 3. Het is dus geen kwestie van ‘sneller doorgaan’ en het wordt veel meer een natuurlijke ontwikkeling.

Wanneer gaan de hogere groepen hier iets van merken of volgens de nieuwe methode werken?

Beantwoord 25-6-2015. Komend schooljaar vindt scholing plaats. Het schooljaar daarna zal een middenbouwgroep gevormd worden.

Wat voor een school wordt het? Jenaplan? Vrije School? Dalton?

Beantwoord 25-6-2015. Niets van dit alles! We blijven een gewone school met oog voor goed onderwijs. Natuurlijk nemen we wel goede elementen van veel verschillende schoolconcepten over.

Hoe gaan jullie om met kinderen die niet uit zichzelf meer laten zien en beneden hun niveau presteren?

Beantwoord 25-6-2015. Doordat wij uitdagend onderwijs geven en aansluiten bij de beleveniswereld van kinderen zal dat bij ons weinig voorkomen. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig en dat proberen wij aan te wakkeren en vast te houden! En nu antwoord op de vraag: in dat geval moeten we kijken wat de oorzaak is (wellicht faalangst?) en daar dan op insteken.

Hoe leg ik mijn kind uit die naar groep 3 gaat dat hij toch bij de kleuters blijft?

Beantwoord 25-6-2015. Ten eerste blijft hij niet bij de “kleuters” maar gaat hij deel uitmaken van de nieuwe onderbouwgroep. De leerlingen die volgend jaar in leerjaar drie zitten zullen worden betrokken bij de inrichting van het lokaal zodat ze zien dat ze echt gaan leren lezen, rekenen en schrijven.

Is de groep niet te groot?

Beantwoord 25-6-2015. Nee. integendeel. Kinderen beginnen de dag in hun vaste lokaal met hun vaste heterogene groep, dat is hun thuisbasis. Bij het begin van het jaar zijn dat 14 kinderen. In de loop van de dag spelen en leren ze in diverse combinaties met andere kinderen uit de andere groep maar het zal nooit massaal voelen. Vergeet ook niet dat zich iedere dag twee onderwijsgevenden verantwoordelijk zijn. Dus meer aandacht voor elk kind.

Hoe gaan we om met leerlingen die in groep 3 een beter niveau hebben?

Beantwoord 25-6-2015. De brede onderbouwgroep is in het leven geroepen om kinderen beter individueel onderwijs te kunnen geven en leerlingen op hun eigen niveau te laten leren. Door de aanwezigheid van meerdere onderwijsgevenden bestaat er meer ruimte voor individuele onderwijsbehoeften.

Is het per ochtend/middag niet erg onrustig voor de kids met zoveel wisselende juffen? Zeker als ze dan een keer invallers hebben?

Beantwoord 25-6-2015. Nee, kinderen leren heel snel de structuur van het onderwijs herkennen. Dat geeft juist rust.

Hoe organiseer je verjaardagen en traktaties?

Beantwoord 25-6-2015. Kinderen die in de onderbouwgroep zitten hebben voor de sociale momenten hun eigen kleine, veilige groep in een vast lokaal. In deze groep gebeuren vinden sociale momenten plaats, en dus wordt hier ook de verjaardag gevierd.

Hoe wordt het naar buiten gebracht voor nieuwe leerlingen?

Beantwoord 25-6-2015. In ieder oriëntatiegesprek vertellen we het natuurlijk. Hoe we het verder naar buiten brengen weten we nu nog niet. We krijgen steun van de beleidsmedewerker PR en communicatie.

Wat zijn  de mogelijkheden voor kinderen die eigenlijk een groep kunnen/mogen overslaan? Wanneer over naar de volgende groep als je bijvoorbeeld zes bent?

Beantwoord 25-6-2015. Binnen de onderbouwgroep zorgen we voor voldoende ontwikkelinsmogelijkheden voor alle kinderen. Versneld doorgaan zal dus minder nodig zijn en kinderen blijven binnen hun sociale groep. Maar… ieder kind is anders en we streven naar maatwerk, dus we sluiten het niet uit.

Wat gebeurt er met de juffen die nu bij de kleuters werken en niet in het verhaal voorkomen?

Beantwoord 25-6-2015. Juf Ingrid en Juf Ester zijn helaas niet vast aan de school verbonden. Mochten we eens een zieke hebben dan vragen we hen als eerste om in te vallen. Daarnaast gaat juf Ingrid een masteropleiding volgen waarvoor ze bij ons stage komt lopen.

Kind van niveau 3+ of 4… gaat die niet naar groep 4? Maar als hij/zij geen aansluiting vindt bij leeftijdgenoten?

Beantwoord 25-6-2015. We streven ernaar om kinderen binnen de onderbouwgroep allemaal aan hun trekken te laten komen. Cognitief gaat dat zeker lukken. Als een kind niet alleen cognitief maar ook sociaal emotioneel vooruit loopt op zijn-haar leeftijdgenoten dan is versneld doorstromen wellicht een optie. Maar dat is altijd maatwerk en blijft uitzondering.

Als de middenbouw niet kort volgt hoe ga je dat doen met de kinderen van groep 3 die naar groep vier gaan in schooljaar 2016-2017? Weer terug oude systeem?

Beantwoord 25-6-2015. Het streven is om de schoolontwikkeling zo te laten verlopen dat leerlingen niet terugvallen in oude systemen.

Is er voldoende ervaring in het land? Ofwel, worden wij niet teveel proefkonijn?

Beantwoord 25-6-2015. Er zijn veel scholen bezig met anders leren en anders organiseren. Daar sluiten we bij aan.

Welke taken krijgt de klankbordgroep?

Beantwoord 26-6-2015. De klankbordgroep komt vier keer per jaar bijeen en voedt de te vormen stuurgroep met informatie vanuit ouders en kinderen. De hoofdonderwerpen worden door de klankbordgroep zelf vastgesteld.

Is er nog voldoende ruimte en tijd om bij te spijkeren bij eventuele achterstand/leerproblemen? Hoe dan?

Beantwoord 26-6-2015. Er zijn twee onderwijsgevenden op de groep, waardoor het makkelijker is om er één vrij te spelen. Daarbij kunnen ze bij het samenstellen van instructiegroepen de juiste kinderen bij elkaar zetten.

Worden de groepen meteen gesplitst?

Beantwoord 26-6-2015. We spreken niet graag meer in groepen of in splitsen maar dat moet nog wennen. Het antwoord is eenvoudigweg als volgt: iedere ochtend wordt gestart in twee lokalen met de helft van de groep. In deze heterogene groepen is het rustig en gezellig. Daarna gaan de kinderen in andere groepen volgens een vast schema aan de slag.

Wordt door deze zet de stap van groep 3 naar groep 4 dan niet groter?

Beantwoord 26-6-2015.  Deze vraag gaat over een jaar spelen. Komend jaar zullen we dan ook gebruiken om door te gaan met onderwijsinnovatie en ervoor zorgen dat de overgang naar de volgende groep vloeiend zal verlopen.

Op welke wijze wil de school aanhaken bij technologische ontwikkelingen?

Beantwoord 26-6-2015. OBS Sprengenpark én Leerplein055 hebben innovatie als speerpunt. We zijn nu bezig met het onderwijs aan te passen aan de eisen van deze tijd. Een volgende stap is om (als daar inmiddels goede software, oefenprogramma’s en apps zijn ontwikkeld) i-Pads in te voeren. Onze volgend jaar aan te schaffen rekenmethode is o.a. uitgekozen vanwege de mogelijkheid om naadloos en zonder veel extra kosten over te stappen op de digitale variant daarvan.

 

Delen via