Workshop door Coda voor groep 3/4

vrijdag 21 september 2018

Vrijdag 21 september nemen de kinderen uit groep 3/4 deel aan de workshop ‘Boek om in te bijten’. Een medewerker van Coda komt op school om voor te lezen, maar….

Het einde krijgen we niet te horen, dat verzinnen we zelf!

We zoeken nog hulp van twee ouders om de workshop mee te helpen begeleiden. Opgeven kan bij juf Karin.

Delen via