nieuwsbrief openbare basisschool Sprengenpark 3 november 2017

Serious Request 2017

Inmiddels staat er al een derde kubieke meterzak in de hal, klaar om gevuld te worden met nog meer lege flessen! Naast de actie op school zijn er ook door de kinderen  individuele acties opgezet zijn voor SR17. Wat goed om te horen. een paar voorbeelden:

• Er worden cupcakes gebakken en verkocht.

• Kinderen verkopen zakjes met walnoten.

• Lege flessen worden overal opgehaald.

Wellicht zijn er nog wel meer kinderen die hun eigen actie zijn gestart. TOP hoor!!

Maandag, toen de fotograaf van de RABO Bank er was, hebben we al het geld dat in de glazen huisjes van de groepen 4-8 zat geteld. We hebben al €320,00 bij elkaar, wat een mooi begin bedrag zeg.

Woensdag 8 november om 10.30 uur komt TOMRA met een grote vrachtwagen alle gespaarde lege flessen ophalen.Wilt u hierbij zijn…. Gezellig, kom met uw lege flessen naar school en lever ze persoonlijk in.

Heeft uw kind dit weekend nog even een paar minuutjes over, dan zou het fijn zijn wanneer ze nog meer lege flessen op kunnen halen.

We zijn heel benieuwd hoeveel flessen we tot nu toe al gespaard hebben.

Basisgroep naar 'De Oude Enk'

Op woensdag 8 november lopen de kinderen van de basisgroep naar 'De Oude Enk'. Daar zullen zij, samen met de bewoners, liedjes zingen. De kinderen hebben al heel wat liedjes geoefend en ook al lampions gemaakt. Na drinken met wat lekkers  lopen de kinderen weer terug.

We vertrekken met de bolderkar om 9.40 uur, dan zijn we er rond 10.00 uur, als de meeste bewoners aan de koffie zitten. Vanuit school nemen we een cadeautje mee voor de bewoners. Als we terug zijn op school (meestal rond 11.30 uur), willen de kinderen vaak nog wat eten en drinken, het is fijn als ze toch wat eten en drinken mee hebben naar school.

Er zijn al veel ouders, opa’s en oma’s die meelopen, maar is er altijd plek voor meer!

Alle kinderen hebben hun lampion geknutseld. Nog niet iedere lampion heeft een lampje. Heeft u nog geen lampje meegegeven? Wilt u dat dan maandag meegeven?

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sprengenpark is onderdeel van Leerplein055