nieuwsbrief openbare basisschool Sprengenpark 13 oktober 2017

Vanuit de medezeggenschapsraad

Beste ouders,

Gisteravond (12 oktober) heeft er een MR vergadering plaatsgevonden. Twee onderwerpen willen we graag met u delen.

Helaas heeft Roy van Asselt (vader van Ralph, groep 3) aangegeven te willen stoppen als MR lid. Via deze weg willen wij Roy nogmaals bedanken voor zijn kritische en zorgvuldige bijdrage van afgelopen twee jaar.

Gezocht: nieuw MR lid oudergeleding
Als gevolg hiervan zijn we op zoek naar een nieuw MR lid voor de oudergeleding.
Wie vindt het leuk om een positief kritische bijdrage te leveren binnen de MR? Wij (Joep Keuls, vader van Julius groep 4 en Isis groep 8 en Linda Bar, moeder van Bastiaan groep 4 en Lotta groep 2) vernemen het graag.

Meivakantie
We hebben diverse signalen ontvangen dat de wens en de verwachting is dat de kinderen 2 weken vrij zijn in de meivakantie. In de huidige planning is de omvang 1 week vrij.
Na overleg heeft Elbert voorgesteld de planning opnieuw te bekijken en de mogelijkheden te inventariseren. Binnen de context van vastgestelde uren jaarnormering en studiedagen zal bekeken worden of er alsnog een meivakantie van twee weken gepland kan worden. De MR oudergeleding heeft hierbij de wens neergelegd om de meivakantie bij voorkeur gelijk te laten lopen met de vakantie van het voortgezet onderwijs in plaats van de planning van Leerplein055. Elbert neemt dit mee in de analyse en bekijkt de mogelijkheden.
Omdat er een relatie ligt met studiedagen en inrichting van werkzaamheden zal Elbert de planning eerst met het team afstemmen. Daarna zal het besproken worden in de (waarschijnlijk eerstvolgende) MR vergadering (op donderdag 26 oktober).

3FM Serious Request

Zoals jullie allemaal weten zijn we op school druk aan het flessen sparen voor 3FM Serious Request. We hebben in ieder geval al 1 hele kuub zak vol wat natuurlijk al heel veel is. Hoe gaaf zou het zijn wanneer iedereen na de herfstvakantie minimaal 5 lege flessen bij zich heeft!!! Op die manier kunnen we veel geld inzamelen voor het goede doel!

Na de vakantie komt Tomra met een grote vrachtwagen om alle lege flessen op te halen. De precieze datum is nog niet bekend maar die horen jullie zo snel als wij het ook weten. Het zal in ieder geval in november zijn zodat we nog veel kunnen sparen.

Dus…… Ga in de herfstvakantie naar je buren, je opa of oma, het bedrijf van je ouders, alle andere familie en vrienden die jullie hebben en probeer zoveel mogelijk flessen in te zamelen.

Succes met verzamelen.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sprengenpark is onderdeel van Leerplein055