nieuwsbrief openbare basisschool Sprengenpark 31 augustus 2017

Informatieavond

Op dinsdag 12 september is de informatieavond voor ouders.

18.45 uur - 19.30 uur basisgroep en groep 6/7
19.45 uur -20.30 uur groep 4/5

De ouders van groep 8 leerlingen hebben een speciale ouderavond, in samenwerking met het voortgezet onderwijs. Zij worden hier per mail over ge├»nformeerd.

Vakanties en vrije dagen

Hieronder vindt u een overzicht van alle vakanties en vrije dagen. Eventuele aanvullingen en wijzigingen worden in onze digitale nieuwsbrief vermeld.

Vakanties 2017-2018

Herfstvakantie  16 okt. 2017 t/m 20 okt. 2017
Kerstvakantie  25 dec. 2017 t/m 5 jan. 2018
Krokusvakantie  26 feb. 2018 t/m 02 mrt. 2018
Paasvakantie  30 mrt. 2018  t/m 2 apr.2018
Tulpvakantie 27 apr. 2018 t/m 04 mei 2018
Hemelvaart en vrijdag 10 en 11 mei 2018
2e Pinksterdag  21 mei 2018
Zomervakantie  16 juli t/m 24 aug. 2018

Extra vrije vrijdagen groep 1 t/m 4

Het verplicht aantal lesuren voor oudere en jongere kinderen is niet gelijk. Daarom hebben de groepen 1 t/m 4 een aantal extra vrijdagen vrij. De data zijn:

vrijdag  29 september 2017  
vrijdag 24 november 2017 
vrijdag 22 december 2017  
vrijdag 2 februari 2018  
dinsdag 3 april 2018  
vrijdag 1 juni 2018  
vrijdag 22 juni 2018

Studiedagen team (leerlingen vrij)

Alle personeelsleden van Sprengenpark volgen, naast individuele nascholing, ook als team studiedagen. Daarom zijn alle kinderen op de volgende dagen vrij.

• woensdag 13 september 2017

• maandag 23 oktober 2017 (onder voorbehoud, wijziging nog mogelijk ivm docent van de teamtraining)

• donderdagmiddag 9 november 2017

• maandag 19 maart 2018

• woensdag 27 juni 2018

Landelijk vakantieoverzicht
Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sprengenpark is onderdeel van Leerplein055