nieuwsbrief openbare basisschool Sprengenpark 17 juni 2017

Indeling groepen schooljaar 2017-2018

Wij willen u graag zo snel mogelijk informeren over de groepsindeling van het komende schooljaar. De indeling van de groepen is hetzelfde als dit schooljaar. De verdeling van leerkrachten staat grotendeels vast, er zijn nog kleine wijzigingen mogelijk.

Basisgroep (leerjaar 1,2 en 3)     Juf Willy-Els, juf Karin en juf Marja

Groep 4/5                                       Juf Anneke en meester Elbert

Groep 6/7                                       Juf Omaira en juf Monique

Groep 8                                           Meester Frank

Juf Kirsten is bijna klaar met haar studie, juf Ingrid legt op dit moment de laatste hand aan haar masteropleiding. Zij zullen volgend schooljaar op een andere school werken.

 

Avond4daagse

Vanaf maandag 19 juni tot en met donderdag 22 juni lopen veel kinderen van Sprengenpark mee met de avond4daagse. Alle kinderen die meelopen hebben een informatiebrief en een
t-shirt van Sprengenpark meegekregen.

Wij wensen alle kinderen en hun begeleiders heel veel plezier!

PO in actie

Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs. Het onderwijs stevent af op een enorm lerarentekort. De oorzaak hiervan zijn de lagere salarissen ten opzichte van andere HBO-ers en door de hoge werkdruk is het leraarsberoep onaantrekkelijk geworden. (bron:https://www.pofront.nl)

Een tekort aan leerkrachten zal leiden tot nog hogere werkdruk, meer uitval van leerkrachten, grotere klassen en klassen die naar huis gestuurd zullen worden als de leerkracht ziek is.

Ook wij maken ons zorgen over de toekomst van het basisonderwijs in Nederland. Daarom steunen wij, samen met collega’s van andere scholen in Apeldoorn, #POinactie.

Op dinsdag 27 juni is er een landelijke prikactie. Het team van Sprengenpark heeft zich hierbij aangesloten. Dit betekent dat de school op dinsdag 27 juni een uur later open gaat. Om 9.20 uur zal er weer pleinwacht op het plein aanwezig zijn, gaan de deuren voor de basisgroep open en om 9.30 uur zullen wij weer starten met de lessen.

Juf Willy-Els zal afreizen naar Den Haag om daar, als vertegenwoordiger van ons team, onze stem te laten horen. U kunt ons steunen door de petitie te ondertekenen op www.pofront.nl Wij hopen op uw steun in het belang van goed onderwijs nu en in de toekomst.

Team Sprengenpark

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sprengenpark is onderdeel van Leerplein055