nieuwsbrief openbare basisschool Sprengenpark 13 juli 2018

Vanuit de medezeggenschapsraad

Aan het eind van het schooljaar kijken we terug en delen dit graag met jullie.

 We hebben tijdens de bijeenkomsten kunnen sparren om de school in haar kracht en kwaliteit te zetten en feedback op elkaar gegeven. Dit alles is gegaan in een prettige samenwerking tussen de ouder- en teamgeleding. Het vijf gelijke dagen rooster is na een intensief proces, waarin iedereen vanuit de eigen rol in actie kwam, gekozen voor volgend schooljaar.
De verdeling van de financieen is doorgenomen.  De inzet van  (extra) leerkrachten is besproken; de meest optimale situatie voor de leerlingen en de leerkrachten is gezamenlijk bepaald.

Aan het einde van het schooljaar hebben we Joep Keuls bedankt voor zijn inzet voor de MR. Een nieuw huis aan de andere kant van Apeldoorn brengt Julius naar een andere school. Joep heeft in het verlengde daarvan ook afscheid van de MR genomen.
We vinden het jammer dat de prettige, kritische en onbevangen samenwerking met Joep eindigt. Joep, Maartje, Julius, Isis en Dhali we wensen jullie veel plezier in jullie nieuwe huis en op een nieuwe school.

Als gevolg van deze verandering zoeken we een nieuwe ouder die zich wil aansluiten bij de MR. In september doen we nog een oproep (en vertellen dan hoe je je kunt aanmelden) maar wellicht dat er een ouder meierend in de vakantiezon terug denkt aan deze oproep en al een beetje enthousiast wordt. De samenwerking binnen de MR kenmerkt zich door een positieve bijdrage, kritisch vanuit de eigen rol en taak, gericht op verbetering en versterking.
Bij twee ouders of meer volgt er een verkiezing/stemming.

12 september vindt de eerstvolgende vergadering plaats
Één van de onderwerpen is de communicatielijnen/mailadres. We realiseren ons dat we daarin kunnen verbeteren. U hoort van ons...;-))

We wensen u een fijne zomer!
Hartelijke groet,
Karin, Maaike, Frank, Joep en Linda

Fijne zomervakantie

Het team van OBS Sprengenpark wenst iedereen een heel fijne vakantie!

Op maandag 3 september, om 8.30 uur, gaan de deuren van de school weer open om het nieuwe schooljaar met de kinderen en hun ouders in te luiden.

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sprengenpark is onderdeel van Leerplein055