nieuwsbrief openbare basisschool Sprengenpark 6 juli 2018

Afsluiting schooljaar

Aanstaande vrijdag is het de laatste schooldag van dit schooljaar. Rond 11.45 uur gaan we met alle kinderen de zomervakantie inluiden door de laatste minuut af te tellen. Komt u ook?

Na het aftellen is er tijd om elkaar een fijne vakantie te wensen.

Pleinfeest vrijdag 14 september 2018

Op vrijdag 14 september, van 17.00 uur tot 19.30 uur vindt ons jaarlijkse pleinfeest plaats. Het thema van dit pleinfeest is "Feest". Iedereen kan komen zoals men wil (verkleed/niet verkleed). Maar..... we maken er wel een Feest van!!!!

Houdt u ook vrijdagavond 14 september vrij?

Vakanties en vrije dagen (correctie)

In de vorige Nieuwsflits zijn twee foutjes geslopen (2e Pinksterdag is op 10 juni en de zomervakantie duurt tot en met vrijdag 31 augustus. maandag 2 september is de eerste schooldag). Voor alle duidelijkheid volgt hieronder het correcte vakantierooster.

Hieronder vindt u een overzicht van alle vakanties en vrije dagen. Eventuele aanvullingen en wijzigingen worden in onze digitale nieuwsbrief vermeld.

Vakanties 2018-2019

Herfstvakantie                                     22 okt. 2018 t/m 26 okt. 2018
Kerstvakantie                                      24 dec. 2019 t/m 04 jan. 2019
Krokusvakantie                                   25 feb. 2019 t/m 01 mrt. 2019
Tulpvakantie (inclusief Goede
Vrijdag en 2e Paasdag)                     19 apr. 2019 t/m 03 mei 2019
Hemelvaart                                         30 en 31 mei 2019
2e Pinksterdag                                   10 juni 2019
Zomervakantie                                    22 juli 2019 t/m 31 aug. 2019

Studiedag team (leerlingen vrij)

Alle medewerkers van Leerplein055 hebben dinsdag 25 september een medewerkersdag. Alle kinderen zijn dan vrij.

Extra vrije dagen groep 1 t/m 4

Naast de schoolvakanties zijn de kinderen uit groep 1/2 nog negen dagen vrij, de kinderen uit groep 3/4 zijn nog vier dagen vrij. Hieronder kunt u zien op welke dagen dat zijn.

Groep 1/2                                            Groep 3/4
maandag 24 september 2018
maandag 29 oktober 2018                  maandag 29 oktober 2018
maandag 26 november 2018
vrijdag 21 december 2018
maandag 4 februari 2018                    maandag 4 maart 2019
maandag 4 maart 2019
vrijdag 21 juni 2019                             vrijdag 21 juni 2019
maandag 24 juni 2019                        maandag 24 juni 2019
vrijdag 19 juli 2019

Landelijk vakantieoverzicht
Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.

Vanuit Kindercentrum.nl

Komende week is het de laatste keer dat uw kind naar de tussenschoolse opvang gaat. De hulpouders hebben iedere dag voor uw kind gezorgd: iedereen kon in de klas gezellig lunchen en daarna buiten spelen.

Afgelopen donderdag hebben we al een beetje afscheid gevierd met de kinderen: ieder kind kreeg een potlood en een ijsje!

Mocht u vragen hebben, dan kunt u mij altijd aanspreken of contact opnemen met Kindercentrum.nl
(088 7500811)

Met vriendelijke groet,

Agnes
TSO coördinator Kindercentrum

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sprengenpark is onderdeel van Leerplein055