nieuwsbrief openbare basisschool Sprengenpark 25 mei 2018

Vijf gelijke dagenmodel

Afgelopen week hebben de ouders uit de MR positief geadviseerd over de invoering van het vijf gelijke dagenmodel. De ouders zijn hier zorgvuldig mee omgegaan. Na de informatieavond van 13 maart zijn alle vragen geïnventariseerd en zijn er inhoudelijke discussies gevoerd met de teamleden. Ook hebben individuele leden van de MR met enkele ouders gesproken.  U bent via de Nieuwsflits op de hoogte gehouden van het proces.

Overgangssituatie

Wij constateren dat er groot draagvlak is maar dat er ook ouders zijn die het liever niet hadden gewild. Daarbij spelen dan ook praktische problemen mee. Om daaraan tegemoet te komen bieden we tot de kerstvakantie kosteloze opvangmogelijkheid op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14:00 tot 15:00 uur.

Nieuwe schooltijden

Hiermee staan de schooltijden voor volgend jaar dus vast: ieder kind gaat volgend jaar elke dag van 8:30 tot 14:00 uur naar school. Daarbij lunchen de kinderen in de klas met een leerkracht of een onderwijsassistent (juf Marja of juf Emilie) en wordt er voor het overblijven dus niet meer betaald.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, loop dan bij mij of een van de teamleden binnen of ga in gesprek met een van de leden van de MR.

Hartelijke groet, mede namens de MR,

Elbert de Beus

 

Opgeven Avondvierdaagse laatste kans

Volgende week is het de laatste mogelijkheid om op te geven voor de Avond4daagse. Vanwege de staking is het inschrijfmoment verplaatst naar donderdag.

Op 31 mei zit de commissie om 15:00 uur klaar in de hal om inschrijvingsbewijzen en betalingen in ontvangst te nemen. Kosten € 5,- per deelnemer.

Voor alle informatie kan je terecht op de site van de Avond4daagse: awc.avond4daagse.nl

De avondvierdaagse wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd door de moeder van Hessel, Melle en Wiebe (Bianca Ensing) en de moeder van Froukje en Bram (Suzanne Jansen).

 

Meester Frank gaat op cursus

Maandag 28 mei is meester Frank afwezig. Hij gaat die dag naar een congres over executieve functies. Dit is een verzamelnaam voor denkprocessen in de hersenen die belangrijk zijn voor het denken en het uitvoeren van sociaal, efficiënt en doelgericht gedrag.

In de klas zijn executieve functies onder ander belangrijk in het direct aan het werk kunnen gaan, het kunnen plannen van je werk en weektaak, omgaan met stress, zelf oplossingen zoeken voor praktische problemen en nog heel veel andere zaken. Na het congres weet meester Frank er (bijna) alles van!

Meester Frank wordt deze maandag vervangen door juf Irene.

Schoolatletiekdagen

Dinsdag 29 mei gaan de kinderen uit groep 6/7 meedoen aan de schoolatletiekdagen bij AV 34. De kinderen moeten die dag in sportieve kleding naar school komen. Het weer ziet er goed uit: luchtige kleding, zonnebrand en wat extra drinken is een pre, net al een paar sportieve schoenen (geen slippers/ sandalen)

We vertrekken om half 9 op de fiets naar de velden van AV34. Rond 12.00 uur gaan picknicken met de kinderen. Brood en drinken voor de lunch graag meegeven!

Techno discovery

Vrijdag 1 juni gaan we naar het Zwitsal terrein voor een les duurzame energie van de Techno discovery. Om 8.30 uur vertrekken we op de fiets. Omdat de eindtijd nog niet bekend is, hoort u dit nog van ons!

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sprengenpark is onderdeel van Leerplein055