nieuwsbrief openbare basisschool Sprengenpark 26 april 2018

Vanuit de medezeggenschapsraad

Beste ouders,

Zoals eerder aan u gemeld heeft er op woensdag 18 april een MR vergadering plaatsgevonden. Via deze nieuwsflits willen we u meenemen aangaande de inhoud en het proces.

Inhoud
Alle vragen en opmerkingen vanuit de ouders zijn zorgvuldig en kritisch besproken en bediscussieerd. Er is door het team een volledig document uitgewerkt wat als basis diende voor dit gesprek. Een leesbare uitwerking van dit document kunt u binnenkort vinden in de hal waardoor u volledig geïnformeerd bent. De belangrijkste punten willen we met u via de nieuwsflits delen:

• Het 5 gelijke dagenmodel biedt het team meer gelegenheid om aandacht te besteden aan lesvoorbereidingen, taal en rekenen en om groepsoverstijgende thema’s samen te kunnen ontwikkelen om zo het onderwijs naar een hoger plan te tillen. Het team zoekt daarnaast naar nog meer rust en regelmaat in de school. Mede vanwege deze argumenten wil het team heel graag overgaan op dit schoolmodel;

• Ervaringen bij andere scholen zijn erg positief. Echter blijven we kritisch en willen we door middel van een tevredenheidspeiling onder leerlingen, ouders en teamleden het model in het voorjaar van 2019 evalueren;

• De schoolprestaties zullen door middel van de Cito toets gevolgd worden. De effecten van dit model zijn pas op de middellange termijn te bepalen.

• Aangezien wellicht niet alle ouders al voor september de eigen werktijden kunnen aanpassen, biedt de school tot de kerstvakantie 2018 opvang aan tot 15.00 uur. Hierdoor ontstaat er langere regelruimte.

Proces
Alle betrokkenen (directie, team en ouders) hebben aangegeven een besluit op korte termijn wenselijk te vinden. De ouderraadpleging en de vervolgstappen die zijn genomen worden als voldoende basis voor besluitvorming geacht. De oudergeleding van de MR heeft aan het eind van de afgelopen vergadering geoordeeld dat de basis ruim voldoende is om een voorgenomen besluit tot instemming met het 5 gelijke dagenmodel te nemen.
Indien komende weken de uitwerking op uw vragen en opmerkingen niet hebben geleid tot nieuwe zwaarwegende inzichten zal het voorgenomen besluit uiterlijk 17 mei officieel worden.

Voor alle antwoorden op uw vragen nodigen wij u uit in de hal waar ze na de meivakantie voor u klaar hangen.

Fijne vakantie!

De MR

Avondvierdaagse 18-21 juni 2018

Ook dit jaar loopt Sprengenpark weer mee. Kinderen van groep 3 t/m 8 hebben vandaag het inschrijfformulier meegekregen. Leerlingen en begeleiders kunnen zich inschrijven voor de 5 of 10 kilometer.
Op 16, 23 mei en 30 mei zit de commissie om 12.30 uur klaar in de hal om inschrijvingsbewijzen en betalingen in ontvangst te nemen.
Kosten € 5,- per deelnemer.

Voor alle informatie kan je terecht op de site van de Avond4daagse: awc.avond4daagse.nl

De avondvierdaagse wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd door de moeder van Hessel, Melle en Wiebe (Bianca Ensing) en de moeder van Froukje en Bram (Suzanne Jansen). Bianca en Suzanne veel succes!

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sprengenpark is onderdeel van Leerplein055