nieuwsbrief openbare basisschool Sprengenpark 30 maart 2018

Vanuit de Medezeggenschapsraad

Beste ouders,  

Op dinsdag 16 maart heeft er, zoals u weet, een oudercontactavond plaatsgevonden ivm de wens van het team om volgend schooljaar andere lestijden, conform het vijf gelijke dagen model, vast te stellenWij waren blij met de opkomst en de inputVia deze weg willen we de opbrengst van deze avond graag met u delen.   

Er waren ongeveer 40 ouders aanwezig. In vier willekeurige groepen is er door de MR-leden (MR-teamleden en MR-ouders) met de aanwezigen gesproken en zijn vragen opgehaald. De vragen zijn te herleiden tot de volgende hoofdvragen:

1. Wat is de aanleiding en wat wil het team bereiken? Wat is de te verwachten invloed op de schoolprestaties?
2. Hoe borgt de school de uren onderwijs en welke effecten heeft dit voor de onder- en bovenbouw?
3. Hoe zijn de pauzes goed georganiseerd voor zowel kinderen als leerkrachten?
4. Wat kan de school / BSO betekenen in de mogelijke vraag voor opvang die (noodzakelijkerwijs) ontstaat?  

Ouders hebben ook aangegeven dat zij graag ge├»nformeerd worden over verdere besluitvorming. Tijdens de MR-vergadering van 28 maart is het volgende bepaald:  

MR-oudergeleding heeft aangegeven pas over te gaan tot besluitvorming wanneer de vragen zijn beantwoord door de directie en teamleden. De MR-oudergeleding stelt zich op het standpunt dat de antwoorden vanuit de verschillende perspectieven benaderd en beantwoord moeten worden. Het doel is om voor 1 mei 2018 tot besluitvorming te komen.   

We hebben er bewust voor gekozen om u via deze weg kernachtig mee te nemen in het proces. Heeft u behoefte aan meer toelichting dan zijn we natuurlijk bereid deze te geven. Loop gerust binnen bij Elbert, spreek iemand van ons aan, we geven zo nodig graag verduidelijking.

Komende tijd zal de directie en het team aan de slag gaan met het uitwerken van de vragen waarna we u zullen informeren. De volgende MR vergadering staat gepland op 18 april.  

Hartelijke groet, Karin Butter, Frank Stevens, Elbert de Beus, Maaike Pelsma, Joep Keuls, Linda Bar

 

Open dag

Op woensdag 11 april, van 9.00 uur tot 12.00 uur, houden alle scholen in Apeldoorn een open dag. Sprengenpark doet ook mee.
Kent u iemand die zich aan het ori├źnteren is op een basisschool? Neem hem of haar gerust mij naar onze school. Alle informatie kunt u vinden op www.sprengenpark.nl

Fijne Paasdagen

Het team van Sprengenpark wenst u fijne Paasdagen.

(en een reminder: de kinderen van groep 1 t/m 4 zijn ook de dinsdag vrij)

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sprengenpark is onderdeel van Leerplein055