nieuwsbrief openbare basisschool Sprengenpark 22 september 2018

We kijken met elkaar terug op een meer dan geslaagd Pleinfeest!

Een aantal kinderen waren feestelijk uitgedost en anderen kwamen als zichzelf naar het Pleinfeest. Alles kon en niets was te gek. We hebben er met elkaar een mooi feestje van gemaakt:

Lekker eten en drinken, prachtige loterijprijsjes, leuke spellen voor de kids en als kers op de taart: geweldig optreden van de band van meester Frank en de vader van Lori.
Dit optreden en de muziek zorgde voor een gezellige sfeer en werd zelfs een dansje door deze en gene gewaagd.

Naast de diverse sponsoren van de loterij (AH Sprengenpark, Blinq Carwash, Ami kappers, Kieveen, Café de Paris) is ons feest ook grotendeels gesponsord door Autorijschool Slaagbewust van Ozkan Bicen (vader van Celil groep 5, Sevval groep 3 en Semi groep 2)

Heel hartelijk dank hiervoor!

De Ouderraad OBS Sprengenpark

Leerplein055 medewerkersdag, alle kinderen zijn vrij

Dinsdag 26 september hebben alle medewerkers van Leerplein055 een medewerkersdag. Centraal op deze dag staan twee interessante lezingen. De eerste lezing gaat over de privacywet. De tweede lezing gaat over de talenten en passie van ieder kind en hoe leerkrachten daarop in kunnen spelen in hun lessen.

Dinsdag 26 september zijn alle kinderen vrij.

Workshop Helena Yorna voor groep 5/6 en 7/8

De groepen 5/6 en 7/8 starten deze week  met het maken van een prentenboek. Woensdag 26 september krijgen de kinderen van groep 5/6 en 7/8 een workshop van Helena Yorna. Zij is illustratrice van kinderboeken en zal de kinderen helpen met het maken van illustraties bij hun verhaal.

Wanneer alle prentenboeken af zijn, zullen de kinderen hun eigen gemaakte prentenboek voorlezen aan de onderbouwgroepen.

Natuurlijk zijn deze prentenboeken op 17 oktober, tijdens het leescafé, te bewonderen. De uitnodigingen voor het leescafé komen deze week met uw zoon of dochter mee.

 

Vanuit de medezeggenschapsraad

De oproep voor een nieuw MR lid voor de oudergeleding heeft tot resultaat geleid! We hebben 1 reactie gekregen en wel van Medea Huisman (moeder van Kaya groep 1 en Silke). Vanaf heden is zij aangesloten bij de MR. Binnenkort zal ze zich in de nieuwsflits voorstellen. We verheugen ons op de samenwerking.
Omdat we graag willen dat alle groepen zijn vertegenwoordigd binnen de MR, heeft Martijn van Koningsbruggen (vader van Tobias, groep 4 en Joacim, groep 7) zich beschikbaar gesteld als klankbord.

 

Schoolmaatschappelijk werk

Wat leuk om mezelf voor te mogen stellen in de nieuwsbrief. Ik houd ervan om mensen persoonlijk te ontmoeten, maar dat is in dit geval een grote uitdaging. Vandaar op deze manier. Graag stel ik mezelf voor en leg ik uit wat ik doe.

Mijn naam is Titianne Geerlinks, 31 jaar en vanaf 2011 werkzaam bij Stimenz. Sinds een tijdje ben ik werkzaam als School Maatschappelijk Werker (SMW) en verbonden aan de wijk Noord West en Centrum. Vanaf het moment dat ik werk heb ik altijd met kinderen gewerkt. Fantastisch om ouders, kinderen en school te ontmoeten en te ontdekken wat er nodig is om weer zelf verder te kunnen.

Laat ik u wat meer vertellen over het werk van een schoolmaatschappelijk werker;

Wanneer een leerling vastloopt op school, in de thuissituatie of in een stagnerende thuissituatie, heeft dat niet alleen invloed op de schoolprestaties, maar ook op de persoonlijke en sociale ontwikkeling. Door in een vroeg stadium leerlingen, ouder(s) en leerkrachten te helpen en te ondersteunen, draag ik op een positieve manier bij aan de ontwikkeling en het verbeteren van het functioneren van de leerling op school en in de thuissituatie. De begeleiding richt zich op degenen die invloed hebben op de (probleem) situatie. Dit zijn, afhankelijk van de situatie, de ouders/verzorgers, leerkrachten en de (jeugd-)hulpverlening. Ik vervul ook een brugfunctie tussen leerling, ouders/verzorgers, school en lokale externe voorzieningen. Concreet betekent dit dat de schoolmaatschappelijk werker signaleert, begeleidt, coördineert en toe leidt. Kortom als u een vraag heeft rondom uw kind qua persoonlijk/sociale ontwikkeling, een vraag over financiën, woning, ontmoeting, echtscheiding noemt het maar op, neem gerust contact op.

Om korte lijnen en goede samenwerking te waarborgen, neem ik deel aan het kernteam. Het kernteam bestaat uit; ouders, intern begeleider, jeugdverpleegkundige, gedragswetenschapper en SMW-er. Het kernteam kan gezien worden als een denktank waar verschillende disciplines met elkaar in gesprek gaan over hoe de leerling het beste geholpen kan worden.

Stimenz biedt diensten aan onder de vlag van het CJG, maar ik ben als SMW-er  in dienst van Stimenz. Dit heeft voordelen. Bij CJG korte lijnen (o.a. middels verwijsformulier), en bij Stimenz kunnen we gebruik maken van diverse andere diensten en expertises. Daarnaast heb ik een onafhankelijke positie. Behalve individuele gesprekken biedt Stimenz ook een groepsgericht aanbod, zoals: Kr8kidzz(sociale vaardigheidstraining), KIES(training voor kinderen in echtscheidingssituaties), Piep zei de muis(een groep voor kinderen van 4 t/m 8 jaar die thuis spanningen ervaren) en nog veel meer (zie ook www.cjg.nl).

Mocht u meer willen weten of mij willen spreken? Dat kan, ik ben bereikbaar via t.geerlinks@stimenz.nlof via 06-13341973.

Meer lezen.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sprengenpark is onderdeel van Leerplein055