nieuwsbrief openbare basisschool Sprengenpark 23 februari 2018

Ouderavond andere tijden

Afgelopen donderdag heeft u, via uw zoon of dochter, een uitnodiging meekregen voor de ouderavond over andere schooltijden. Hieronder een korte samenvatting van de meegegeven brief.

De ouderavond is op op dinsdagavond 13 maart, van 19:30 – 21:00 uur. Na een korte inleiding wordt er in kleine groepen met koffie of thee aan tafel gesproken over het vijf gelijke dagen model.. Hierbij kan iedereen aan het woord komen. Aan tafel zit ook een MR-lid (team- of oudergeleding) die de vragen en opmerkingen noteert. Via het MR-lid komen alle opmerkingen en ideeën daarna weer ter sprake in de MR.

Graag tot ziens op dinsdag 13 maart, 19:30 uur.

Mede namens de MR,

Elbert de Beus

P.S. U kunt uw vragen ook mailen naar sprengenpark@leerplein055.nl, vult u s.v.p. in als onderwerp 5 gelijke dagen.

Luizenpluizers uitgebreid

Afgelopen woensdagochtend is er onder het genot van koffie en thee goed en gezellig overlegd over het luizenpluizen. De nieuwe mensen kregen instructie van twee zeer ervaren krachten, de moeders van Willem en Theuntje. Deze laatsten waren erg blij dat er zoveel nieuwe gezichten waren. Het nieuwe team bestaat nu uit maar liefst 12 ouders (m/v)!

Ieder woensdag na een vakantie worden kinderen door dit team gecontroleerd. De leerkracht van de groep wordt daarna geïnformeerd. Indien luis is geconstateerd belt de leerkracht de ouders. Als het nodig is volgt later een nacontrole.

Volleybalclinic groep 3/4/5

Op dinsdag 6 maart en dinsdag 13 maart hebben de kinderen van groep 3 t/m groep 5 een volleybalclinic. Deze vindt plaats tijdens de gewone gymles en wordt verzorgd door Sportstimulering van Accres.

NLdoet op 9 maart

Ook dit jaar doen we weer mee met NLdoet. De volgende tekst is daar te lezen:

In gemoedelijke sfeer pakken we plein en tuin aan zodat alles er weer netjes bij ligt en school- en buurtkinderen fijn en veilig kunnen spelen. Vegen, bladblazen, onkruid verwijderen beplanting aanvullen, kleine reparaties et cetera. De klus loopt gelijk aan de schooltijden en voor een lunch wordt gezorgd.

Doet u ook mee? Aanmelden via de site van NLdoet, of meld het natuurlijk gewoon even op school. Vele handen maken licht werk!

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sprengenpark is onderdeel van Leerplein055