sprengenpark
nieuwsbrief openbare basisschool Sprengenpark | 17 februari 2021

Jarige kinderen

Februari
Naam
Groep
24 Lorenz Heeren: 10 jaar 6
Maart
4 Bryan Klein Gunnewiek: 5 jaar 1

Gefeliciteerd!

winter-4885351_640

Even bijpraten

Schitteren in 2021
Het plaatje hierboven deed me denken aan het nieuwjaarsgeschenk dat de kinderen van het team hebben ontvangen. Een kleine caleidoscoop aan een sleutelhanger waarin de beelden schitteren als in een diamant. Onze boodschap is dan ook om dit jaar te schitteren! Laten we met enthousiasme alles eruit halen wat erin zit.


Ik wens iedereen alvast een fijne vakantie toe. Hieronder een herhaald bericht over de studiedag en margedag a.s. donderdag en vrijdag.

Met vriendelijke groet,
Susanne Zwerver
dir OBS Sprengenpark
calender-2389150_960_720

Donderdag 18 februari studiedag 1 t/m 8

In de jaarplanning staan de studiedag op 18 februari voor groep 1 t/m 8 en op 19 februari de margedag voor groep 1/2 gepland. Op de studiedag gaan we met belangrijke zaken aan de slag om ons onderwijs voor de toekomst goed onder de loep te nemen:
  • Vreedzame school
    Juist in deze rumoerige tijd is het belangrijk dat het welzijn van iedereen voorop staat, voor ons betekent dit dat we vooral moeten investeren in het pedagogische klimaat waarbij het implementeren van het programma Vreedzame School zijn doorgang moet hebben.
  • Didactisch handelen en differentiëren; welk aanbod in onderwijs en ondersteuning voor welk kind?

    Vrijdag 19 februari margedag 1/2 & instroom/1

    Voorjaarsvakantie: 22 t/m 26 februari

trophy-4145177_640

Bingowinnaars

Tijdens het thuisonderwijs zijn er gezinnen heel enthousiast aan de wandel gegaan. De winnaars van de wandelbingo hebben inmiddels een prijsje ontvangen.
De sportieve winnaars zijn:
Thirza uit groep 1
Devino uit groep 2
Jesper uit groep 3
Ediphan uit groep 4
Bas uit groep 5
Ylva uit groep 6
Thomas uit groep 7
Joeri uit groep 8
pixel-cells-3947911_640

Portfolio

Deze week krijgen de kinderen hun portfolio (voorheen rapport) mee naar huis. De groepen 1/2 krijgen hun portfolio vandaag mee en de andere groepen a.s. vrijdag. In het portfolio zitten trotswerkjes van de leerling, een zelfevaluatie en de leerkracht beschrijft de ontwikkeling van uw kind.
Na de voorjaarsvakantie vinden de portfoliogesprekken online plaats, hiervoor ontvangt u een uitnodiging van de leerkracht.
thumbnail_IMG_20210211_101808

Vreedzame School

Foto: de Praatmaat tijdens de pauze
In het groepsnieuws van 1/2 en 3/4 wordt hij benoemd: onze Praatmaat.
Deze maat helpt ons om, volgens vaste stapjes, naar een oplossing te gaan bij een conflict, een manier om ruzies te voorkomen.

Het stappenplan bij conflicten oplossen:
Stap 1. STOP! Ben je rustig? Nog niet? Eerst afkoelen. Tel tot tien.

Stap 2. Praat: zeg wat jij wil. Luister: naar wat de ander wil

Stap 3. Probeer een win-win-oplossing te vinden.
Wat was een win-winoplossing ook weer? Een oplossing waar je allebei tevreden over bent.

Stap 4. Geef elkaar een hand en voer de oplossing uit.

IMG_20210211_113131_7_2

Nieuws uit groep 1/2 en instroom/1

Foto: Samen wandelen in de sneeuw
Eindelijk mochten we weer naar school na de tweede lockdown. Wat is het gezellig elkaar weer te zien, lekker met elkaar te kletsen, werken en spelen! Vooral naar het spelen is veel behoefte. Daar maken we dan ook ruimte voor en wat een geluk want buiten kunnen we spelen in en met de sneeuw! De sneeuwballen vlogen ons rond ons middel (want we mogen niet op het hoofd mikken), de sleeën sjeesten langs ons heen en de stralende oogjes straalden nog net iets meer dan normaal. Wat een plezier! Maar ook direct een geweldige kans om te oefenen met verschillende vaardigheden denk bijvoorbeeld aan zelfstandigheid. Zelf je ski- of regenbroek aan doen bijvoorbeeld. We zijn zelfs stiekem bezig met rekenvaardigheden want het is handig om eerst je broek aan te doen en dan pas je laarzen om vervolgens je jas aan te doen. Dat is een volgorde die je wel goed moet onthouden net als dat je beter eerst je jas aan kan doen en dan pas je handschoenen want je rits dichtdoen met handschoenen aan is niet zo handig. We hebben dus heel veel plezier gehad maar ook ontzettend veel geleerd.

Praatmaat
We hebben een nieuw maatje op het plein! Het is de praatmaat en de praatmaat staat buiten bij de eikenboom als we buitenspelen. Hij gaat ons helpen om onze conflicten samen uit te praten! Daarvoor heeft hij een stappenplan op zijn buik staan. Nu staat alleen de eerste stap er nog maar dat worden er snel meer. De eerste stap hebben we van Aap en Tijger geleerd in een les uit de Vreedzame school. We leerden een zin die we altijd kunnen gebruiken als er iets gebeurt wat we niet fijn vinden. Dat is de zin: “Stop! Hou op met…”. Dit hebben we samen met de juf geoefend. We hebben verschillende situaties gezien waar je deze zin kan gebruiken en ook hebben we in tweetallen geoefend met de zin. Als er nu een conflict ontstaat op school dan zeggen we: ”Stop Hou op met...”. Als dat niet werkt dan mogen we naar de juf.

Nieuws uit groep 0/1

De start
Maandag 8 februari was het zover… iedereen mocht weer naar school. Voor sommigen een feest van herkenning, voor anderen een spannende eerste dag. Maar voor iedereen was één iets hetzelfde: we startten allemaal in een nieuw lokaal!
Dat lokaal hebben we snel verkend, en ook al verbouwd. Inmiddels is er een heus postkantoor te vinden. Na het schrijven (alsof letters èn echte letters) van een brief of een ansichtkaart kun je in het postkantoor terecht voor een postzegel. Daar kun je ook de post in de brievenbus doen. De postbode bezorgt daarna de post.
In het postkantoor kun je ook postpakketjes wegen. Dat levert interessant gesprekken op: wanneer is iets zwaar en wanneer is iets licht? Of even zwaar, want dat kan natuurlijk ook.
De kinderen zijn inmiddels al goed gewend aan alle routines in de klas. Iedereen hangt zelf zijn jas op, zet de laarzen op het rekje, kan al kiezen op het kiesbord en het helpend handje weet hoe de tassen uitgedeeld moeten worden. Tijd voor een extra taakje, zoals de huismeester, bob de bouwer, kwastenwasser. Zo houden we met z’n allen de klas netjes.
We hebben ook een nieuw klasgenootje: Enzo. Van harte welkom bij ons op school!

Gymschoenen en reservekleding

In de klas hebben we een grote witte kast. Daarin is een vakje of een bakje voor ieder kind. In zo’n vakje ligt de leerplein rugzak met daarin de gymschoenen. Alleen… niet iedereen heeft de rugzak op school liggen, of er zitten geen gymschoentjes in. Deze hebben we na de vakantie wel nodig. Wilt u uw kind weer de gymschoentjes mee naar school geven. Moet u ze nog kopen? Dan graag schoenen die de kinderen zelf aan en uit kunnen trekken.
In dit vakje/ bakje kan ook de reserve kleding gelegd worden. Na de vakantie hangen we die niet meer op aan de kapstok.

Brengen en ophalen
De kinderen uit onze groep mogen via de achterdeur naar binnen. Wilt u uw kinderen na schooltijd ook daar ophalen? U kunt dan wachten op het kleuterplein tot de kinderen klaar zijn. Juf Emilie zal uw kind naar buiten laten gaan als ze u ziet staan.

Nieuws uit groep 1/2

De eerste week zit er weer op en wat hebben we alweer veel gedaan. We hebben o.a. al 6 verjaardagen gevierd!!

We hebben veel geoefend met zelfstandigheid en wat fijn dat er al zoveel kinderen hun veters kunnen strikken! Knap hoor! In de klas zijn ook de taken weer opnieuw verdeeld. Onze klas is immers van ons allemaal en het is fijn als we het samen een fijn en opgeruimd klaslokaal houden. Zo is er een Bob de Bouwer die de bouwhoek controleert, een huismeester die goed kijkt of de huishoek netjes opgeruimd is en een schuurmeester die helpt bij het netjes houden van de schuur.

Onze praatmaat is niet de enige nieuweling in onze klas. We hebben vanaf nu tot aan de zomer ook een meester die elke donderdag komt! Hij heet meester Julian en hij leert om later ook een meester te worden. Omdat meester Julian onze namen nog niet kende had hij bedacht om samen naamkaartjes te maken. Wat een bofkont is die meester Julian toch dat hij bij ons zijn stage mag lopen, we zullen hem hierbij goed helpen! Natuurlijk komt na de vakantie ook Nazanin echt bij ons in de klas. Ze is al twee keer op dinsdag geweest en heeft er reuze veel zin in.
Meester Julian komt, maar we moeten afscheid nemen van juf Christine. De kinderen hebben zelf het afscheidsfeestje voorbereid!

Op de donderdag krijgen we ook weer gymles. Daarbij is de groep verdeeld in twee groepen dit houdt in dat de kinderen eens in de twee weken gymles krijgen van juf Omaira. Natuurlijk mogen ze op de andere dagen wel vrijspelen in de gymzaal en spelen we dagelijks buiten.

blok 2

Nieuws uit groep 3/4

Afbeelding: Poster blok 2 Vreedzame School
Wat fijn dat we allemaal weer op school zijn. We merken wel dat we weer heel erg moeten wennen aan elkaar en dat sommige regeltjes “vergeten “zijn. Dat geeft niets want daar gaan we samen na de vakantie weer mee aan de slag.

Met de vreedzame school zijn we toe aan blok 2, dit gaat over hoe we conflicten samen kunnen oplossen. We volgen hierbij het stappenplan en in elke pauze staat de praatmaat buiten waar die regels ook nog op staan.

Groep 3 is toe aan thema 6 van lijn 3. Na dit thema kennen de kinderen alle letters en wie weet kunnen we nog een letterfeest houden. Wilt u weten hoe goed uw kind al kan lezen….Laat hem of haar maar eens voorlezen aan u.
Met rekenen zijn we vooral bezig met de verliefde harten. Dit zijn 2 getallen die altijd samen 10 zijn. Het zou fijn zijn wanneer u dit regelmatig met uw kind thuis even kunt oefenen. Ook zijn we aan het splitsen met getallen t/m 20. Dit gaat al super goed!!

Groep 4 begint bij taal met het thema slapen, er komen allemaal woorden aan de orde die over slapen gaan maar ook verschillende soorten bedden, vraagt u er maar eens naar. Ze weten er al erg veel.
Met rekenen gaat dit blok vooral over de tafels van 2,5 en 10 . Thuis oefenen zou erg fijn zijn.
Ook het klokkijken komt aan de orde, voornamelijk met 5 en 10 voor en over heel maar ook 5 en 10 voor en over half. De kwartieren ,halve en hele uren kennen ze al erg goed en nu verder!
Uiteraard herhalen we ook de erbij en eraf sommen op de getallenlijn.
Het volgende blok gaat over de kalender, welke dag/maand is het . Als het vandaag maandag 5 maart is welke dag en datum is het dan over 1 week .
Met spelling herhalen we alle categorieën die al aan bod geweest zijn. Niet alleen in het dictee goed schrijven maar ook als je een verhaaltje gaat schrijven en in je taalschrift.

Al met al zijn we goed bezig met zijn allen en mogen we trots zijn op onszelf en elkaar.

IMG-20210216-WA0009

Nieuws uit groep 5/6

Foto: Samenwerken en elkaar bevragen naar de ervaringen van de afgelopen lockdown.
We zijn weer begonnen! Al gooide het weer wel wat roet in het eten op de beide maandagen van de afgelopen twee weken. Toch hebben we ook heerlijk met de sneeuw kunnen spelen vorige week en was het zo mooi om de kinderen weer heerlijk met elkaar aan het spelen te zien. Wat fijn om ( bijna) iedereen weer echt te zien in de groep. Wat hebben we ze gemist!



In de week na de vakantie de afnames van de CITO toetsen M5 en M6. Getoetst wordt dan hoe jullie kinderen ervoor staan vergeleken met het landelijk gemiddelde van kinderen van dezelfde leeftijd. We maken rekentoetsen, spellingtoetsen, begrijpend lezen toetsen en woordenschat toetsen. Ook wordt het technisch leesniveau van jullie kinderen bepaald. Het is fijn om de afname omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken door kinderen goed uitgerust naar school te laten komen.

Groep 5

Rekenen:
We gaan beginnen met de sommen tot 100 optellen. Dat zal als volgt worden opgebouwd:
20+30=
23+30=
23+ 35=
23+38=
Ook zullen we het optellen tot 20 over het eerste tiental blijven oefenen, zodat de laatste stap binnen de optelsommen tot 100 vlot zal gaan.
Ook de minsommen tot 20 over het eerste tiental blijven we inoefenen, want het tempo moet bij iedereen nog wel verder omhoog.
Extra thuis oefenen kan altijd...kijk maar op Classroom onder rekenen, daar staan genoeg oefeningen voor dit onderdeel.
Spelling:
We gaan de tegenwoordige en verleden tijd leren. Hoe kun je zien in welke tijd een zin geschreven staat. We leren dat je dat kunt zien aan de persoonsvorm. Dus ook de persoonsvorm vinden in een zin zal worden herhaald. Op Classroom voor na de vakantie komen ook weer oefeningen en filmpjes over dit onderwerp te staan.

Groep 6

Rekenen:
We zijn weer aan het einde van het blok! Deze weken hebben we het gehad over breuken, geld, inhoud en gewicht. We gaan aan de slag met deelsommen (delen met getallen met nullen) en uitrekenen hoeveel iets ongeveer kost. Tip: op classroom staan allerlei oefenwebsites, waarbij kinderen ook thuis kunnen oefenen met rekenen en aan de doelen kunnen werken.
Spelling:
Deze week gingen we aan de slag met het caféwoord (privé, comité) en het gebruik van voegwoorden en komma’s. Deze week gaan we aan de slag stam +t bij woorden die beginnen met be-, ge- en ver-. Tip: op classroom staan allerlei oefenwebsites, waarbij kinderen ook thuis kunnen oefenen met spelling en aan de doelen kunnen werken.

8
72

Nieuws uit groep 7/8

Foto's: kunst van Ramon en Thomas

Donkere tijden? Dat licht eraan!
We zijn deze week gestart met een nieuw (taal)thema; Licht! Een leuk thema met veel grappige feitjes, weetjes en proefjes. Ik heb alle kinderen opgeroepen om zoveel mogelijk voorwerpen mee te nemen, roefjes te bedenken en filmpjes te selecteren met dit onderwerp. Hopelijk kunnen we er een mooie themamuur van maken.

Ook zijn we deze week gestart met nieuwe kinderen en nieuwe groepjes. Hoewel nog niet iedereen op school kan zijn hebben we al wel een gezellige sfeer kunnen proeven. Ook hebben we diep nagedacht over vriendschap. Wat zoek ik, wat is mijn rol en wie zou ik nog wel eens beter willen leren kennen?

Deze opstartperiode hebben we ook wat meer aandacht aan creativiteit besteed. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar deze 2 kunstwerken van Ramon en Thomas. Valt u ook op dat de boom echt tot leven komt?
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...