Afbeelding1
nieuwsbrief openbare basisschool Sprengenpark | augustus 2022
group-g41a6ac2aa_1280
Beste lezer,

Elk jaar start Sprengenpark met de Gouden Weken. Deze week startte dat met een gezellige bijeenkomst op de pleinen waar de ouders en kinderen meteen met de krijt in de hand aan de slag gingen. Dat is een vrolijke ontmoeting voor u, de kinderen en het team. Deze week eindigen we met een spetterend muzikaal optreden van alle groepen!

Veel leesplezier!

Met Vriendelijke groet,
Susanne Vermeulen - Zwerver
Directeur OBS Sprengenpark

De Gouden Weken

De term de Gouden Weken vliegt u op Parro om de oren. Maar achter de activiteiten zoals spelletjes en gesprekken ligt een visie. Ik wil u hier graag kort in meenemen.

Een goed begin
Het draait allemaal om groepsvorming. Want na een lange vakantie begint de vorming gelijk al op de eerste schooldag. De kinderen en de juf of meester gaan elkaar verkennen net zoals zij samen de regels en routines verkennen. Dit proces beïnvloedt het pedagogisch klimaat. Met aandacht voor deze periode beogen wij een veilig klimaat voor de rest van het jaar.


5 fasen van groepsvorming
Groepsvorming bestaat uit vijf fasen die een groep in ongeveer zes weken doorloopt. Na deze weken zijn de rollen, normen en waarden grotendeels bepaald voor de rest van het jaar. De fasen zijn:
 • Forming: oriënteren
  Leerlingen leren elkaar kennen, de groep zoekt naar veiligheid en structuur.
 • Storming: presenteren
  De verhouding tussen leerlingen wordt duidelijker, wie is er een leider, wie een volger?
 • Norming: normeren
  De regels, waarden en normen van de groep worden bepaald. Iedereen krijgt een eigen taak in de samenwerking.
 • Performing: presteren
  De groep wordt een team en is klaar voor samenwerking. Er zijn ongeschreven regels waar iedereen zich aan houdt.
 • Reforming: evalueren
  Het einde van het jaar of periode is in zicht. Dit afscheid geeft weer een nieuwe groepsdynamiek, denk bijvoorbeeld aan het afscheid in groep 8.
Bron: Leraar24.nl
Image (31)

BSO/VSO Sprengenpark

Deze week heeft BSO Sprengenpark van Doomijn ook haar deuren geopend. Een frisse ruimte waar de kinderen samen met juf Willemein gezellig samen eten, kletsen en spelen.
De BSO (na schooltijd) en VSO (voor schooltijd) is geopend op maandag, dinsdag en donderdag.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Bel dan naar klantenadvies Doomijn op 038 4214521
Website: https://doomijn.nl/locaties/buitenschoolse-opvang-sprengenpark/
IMG_8621

Het Jonge Kind

Voordat de kinderen op school startten hebben de leerkrachten van groep 1, 2 en 3 zich samen ingezet om de klaslokalen weer voldoende uitdagende hoeken en plekken te bieden. Zij voerden gesprekken over #betrokkenheid en #welbevinden met onderwijsbureau Tweemonds die ons team ook dit jaar nog verder begeleid.

Initiatief
Onze visie staat voor nieuwsgierigheid en dat uit zich in plekken waarin kinderen initiatief kunnen nemen zodat hun exploratiedrang de ruimte krijgt. De kinderen krijgen gedurende de dag ruimte om heel wat activiteiten zelf te bepalen of in te plannen. Natuurlijk gaat dit niet zonder goede afspraken en routines, daarom wordt dit proces stap voor stap opgebouwd.


Op de foto ziet u een aantal plekjes van de onderbouw, zoals de huishoek in groep 2/3, een openkast met een kabouterland in groep 1/2 waarin ze een rollenspel kunnen spelen, een aantal kiekjes van de bouwhoek in groep 1/2 en de taal- en leeshoek van groep 2/3.
Image (32)

Zelfsturing

Veel onderzoekers beschrijven zelfsturing als een belangrijke voorwaarde voor leerlingen om te komen tot een leven lang leren. Wij omarmen dit perspectief maar dit betekent dat wij continu bezig zijn om de juiste context, ruimte en tijd te scheppen om de benodigde vaardigheden bij de kinderen te bevorderen.

Pittig!
Op de studiedag is het bovenbouw team (verder) aan de slag gegaan met contractwerk. Dit is werk dat op de weektaak staat en keuze beidt aan leerlingen. Inmiddels werken we ernaar toe dat de leerlingen kunnen kiezen uit 3 verschillende niveaus: 1 per staat voor pittig, 2 pepers staan voor pittiger en 3 pepers staan voor niet te doen zo pittig. Wij geloven niet in makkelijk werk want daar leer je niks van maar hoe pittig een doel vandaag of morgen mag zijn? Daar heb je een keuze in. En als je dan als team kiest voor een gepeperde keuzelijst dan is het toch een mooie stap om de weektaak ook anders te gaan noemen? Wij kozen voor: Menukaart!
globe-gb96660ba2_1280

Schoolbrede thema's 2022-2023

Ook dit jaar organiseert de school schoolbrede thema's waarbij we vanaf groep (3)4 werken met de methodiek van Blink Geïntegreerd.

Blink
De thema’s starten met een introductie van het thema, waarin de doelen en het gezamenlijke eindproduct aan bod komen. De intro bevat ook een aantal ‘triggers’ om de kinderen nieuwsgierig te maken en te bekijken wat ze aan voorkennis hebben. Vervolgens krijgen ze eerst een basis aan inhoud en vaardigheden geboden door middel van de geleide onderzoekslessen die je gezamenlijk met de hele klas doet. Daarna volgt de Test jezelf (wat weet ik nu al? wat vind ik interessant?) en gaan ze zelf aan de slag met hun eigen onderzoeksvraag. Ze doen onderzoek, ze maken een eigen product en ze werken samen toe naar de eindpresentatie. Elk thema eindigt met een evaluatie.


Kijk en ervaarmomenten met ouders
Op Sprengenpark wordt het alweer gewoon om de ouders uit te nodigen voor afsluitende activiteiten of presentaties. Onze thema's nodigen dan ook uit tot ontmoeting.
Hieronder vindt u een overzicht en de data met ouders:
Familie verhalen - afsluiting donderdag 20 oktober
Leven en overleven - afsluiting vrijdag 16 december
Slimme communicatie - afsluiting gecombineerd met de Koningsspelen - vrijdag 21 april
Groene wereld - opening thema op 15 mei


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...